«ХОРТИЧАНКА»

Перед початком танцю вісімнадцять виконавців вишиковуються на сцені біля третьої правої куліси (схема 308).

Програються 24 такти музичного супроводу.

На 1—4-й такти здалеку чути музику, яка поступово наближається.

На 5—24-й такти виконавці пара за парою виходять на сцену. Дівчина першої пари, прямуючи спиною до центру сцени, на 5—12-й такти виконує «тинок» праворуч і ліворуч. Руки на талії. Потім з центру сцени на 13—

TOC \o "1-5" \h \z > С j° О ^ 7 к

*\ 4 ‘p w #x

‘ / v.- ^ 8 д

/ ^ Схема 308 Схема 309

20-й такти «перемінним кроком» вона робить два оберти, просуваючись уперед, до авансцени. Під час обертів руки дівчини опущені вниз і трохи відведені від корпусу. На 21—24-й такти вона спиною відходить до першої лівої куліси, виконуючи «вірьовочку». Руки схрещені на грудях.

Хлопець першої пари в цей час виконує «присядку з винесенням ноги вперед» і просувається за дівчиною. Руки його широко розведені в сторони. На 21—24-й такти, виконуючи «бокову присядку» з підніманням лівої ноги в сторону, він просувається за дівчиною до першої лівої куліси.

Дівчина і хлопець другої пари, одвертаючись одне від одного, руха­ються до другої лівої куліси, а дівчина і хлопець восьмої пари, кружляючи «перемінним кроком»,— до першої правої куліси.

Третя пара, як і восьма, прямує за другою парою до другої лівої куліси.

Дівчата четвертої і п’ятої пар обіймають одна одну ззаду за талію і «пе­ремінним кроком» відходячи назад, просуваються в глибину сцени вздовж задника до третьої лівої куліси, а хлопці четвертої і п’ятої пар, виконуючи «мітелочку», рухаються за своїми дівчатами. На 24-й такт, роблячи «по­трійний притуп», вони стають у пари з дівчатами.

Музиканти, граючи, простими кроками йдуть у глибину сцени до цен­тру задника (попереду бубнар, за ним баяніст і скрипаль).

Шоста і сьома пари, взявшись за руки ззаду на таліях, виконуючи «ти­нок», просуваються до другої правої куліси (схема 308).

На 24-й такт всі танцюристи і музиканти, вишикувавшись у півколо, виконують «потрійний притуп» і стають парами обличчям одне до одного, плечем до центру кола (схема 309).

Музиканти раптово перестають грати. Танцюристи здивовано див­ляться на них.

На середину сцени виходить бубнар. Вигляд у нього серйозний. Він ніби запитує: «Чи не досить вам танцювати?» Подивився праворуч, але дівчата, посміхаючись, вклоняються йому і просять продовжувати гру. Хлопці незадоволено розводять руками. Бубнар дивиться ліворуч — дів­чата схвально кивають головою, а хлопці благально дивляться на нього. Бубнар ствердно киває головою і вдаряє тричі в бубон. Всі радіють і ста­ють парами обличчям одне до одного (схема 309).

І фігура (32 такти)

Виконується перша і друга частини танцювальної мелодії.

На 1—3 — й такти дівчата і хлопці парами беруть одне одного під праві, зігнуті в ліктях руки, а ліві кладуть собі на талію. Корпуси виконавців

TOC \o "1-5" \h \z с ><Г’ЧС W

-7 ^ Kf_ vAo

■чТа u ^лг* I Ar\ wy-, ‘-o’

*,*j (JW VJ V ^

>о ф ГЛК сЛ. -*!/>

Іо ▼ cijj / \Л w ;к »>*? лх <?Л

‘,J ‘Ъ vj! v і —

‘А І / О-Э ltri И -*

^ ^

°\ /Ч сЛ .

З*-* / Vsv^^<

^2_£JL2J?-C_£^ ‘А °’0 Ч>

Схема 310 Схема 311 Схема 312

трохи відхилені один від одного ліворуч. У такому положенні танцюристи «перемінним кроком» двічі кружляють на місці за рухом годинникової стрілки. На кінець 3-го такту вони зупиняються у вихідному положенні.

На 4-й такт пари виконують «потрійний притуп», роз’єднують руки і кладуть їх собі на талію, ледь зігнувши кисті в кулаки.

На 5—8-й такти виконавці, взявшись під ліві руки, знову «перемінним кроком» кружляють на місці, але проти руху годинникової стрілки. На 8-й такт, роблячи «потрійний притуп», вони повертаються у вихідне поло­ження. Руки роз’єднують і стають у положення польки (праві руки кладуть одне одному на талію на лівому боці, а лівою рукою підтримують під лікті праву руку партнера).

На 9—15-й такти, відхиливши корпуси, танцюристи кружляють у парах, виконуючи «перемінний крок» і просуваючись пара за парою по колу, як зазначено пунктиром на схемі 310.

На 16-й такт усі виконують «потрійний притуп» і, роз’єднавши руки, стають у коло пара за парою проти руху годинникової стрілки. При цьому дівчина знаходиться праворуч від хлопця. Праві руки танцюристів з’єднані у дівчини над головою, ліві руки — на талії.

На 17—28 — й такти виконавці «перемінним кроком» йдуть по колу, як зазначено пунктиром на схемі 311. При цьому дівчата кружляють під з’єд­наними руками праворуч (на кожний музичний такт один оберт). Голови виконавців повернені одна до одної, корпус хлопця повернений в півоберта праворуч.

На останню чверть 28-го такту танцюристи роз’єднують праві руки і кладуть їх собі на талію.

На 29—32-й такти дівчата, продовжуючи кружляти «перемінним кро­ком», обходять навколо хлопців (схема 312). На перші 2 такти вони розво­дять руки, а на наступні такти кладуть їх собі на талію.

Одночасно хлопці виконують на місці «переступання з ударом каблу­ками об підлогу». Бубнар, граючи, походжає в центрі сцени.

II фігура (16 тактів)

Виконується третя частина музичного супроводу.

На 1—12-й такти, дівчата «бігунцем» двічі проходять по великому колу проти руху годинникової стрілки, тримаючи у витягнутих вперед руках (на рівні очей) одну або кілька натягнутих кольорових стрічок. На 12-й такт вони зупиняються і, виконуючи «потрійний притуп», повертаються облич­чям до своїх хлопців (схема 313).

VfV

TOC \o "1-5" \h \z V V \ vi/ ✓ VV V

t’ Sr n ^ hjv

/Чі У /Я. ^ т і *т ‘ > ц

/ \ * / \ —Э-< у >-С— J\ \ /

v> 4t:*<9 Mv\ > 4 ‘ с

\ /т\ л т >? э — <

‘S А ^ ‘ ? \ > _ … С

~у ; э <

Схема 313 Схема 314 Схема 315

На 1—3-й такти одночасно хлопці, виконуючи «просту присядку», про­суваються до центру сцени. Руки вони тримають на талії.

На 4-й такт вони виконують «потрійний притуп» і кладуть руки один одному на плечі, утворюючи коло.

На 5—11-й такти хлопці «перемінним кроком» йдуть по колу за рухом годинникової стрілки (схема 313).

На 12-й такт вони знову виконують «потрійний притуп», роз’єднують руки і, поклавши їх собі на талію, одночасно повертаються кругом (через ліве плече) і стають обличчям до дівчат.

Бубнар у цей час весело грає в центрі кола.

На 13—15-й такти дівчата «перемінним кроком» відходять назад у пів­коло (схема 314). Руки їх розведені в сторони.

Одночасно хлопці, виконуючи «просту присядку», просуваються кожен за своєю дівчиною. Руки їх теж розведені в сторони.

Бубнар поступово спиною відходить у глибину сцени до музикантів.

На 16-й такт всі виконують «потрійний притуп» і стають парами облич­чям до центру сцени (схема 315).

Кожен хлопець праву руку кладе дівчині ззаду на талію, а ліву руку з’єднує з лівою рукою дівчини, простягнутою в сторону, на рівні його грудей.

III фігура (32 такти)

Програється перша і друга частини музичного супроводу.

На 1—3-й такти пари, виконуючи «перемінний крок», просуваються до центру сцени і утворюють коло (схема 316).

На 4-й такт усі виконавці роз’єднують руки — хлопці зупиняються обличчям до центру кола, а дівчата «простими танцювальними кроками» заходять кожна справа в коло і стають обличчям до хлопців (спиною до центру кола). Руки опущені вниз (схема 316).

На 5—6-й такти дівчина і хлопець вклоняються одне одному. При цьому дівчина правою рукою притримує на грудях намисто.

На 7—8-й такти хлопці круговим поворотом у стрибку розширюють зо­внішнє коло (схема 317) і стають у півоберта лівим плечем до дівчат. Одно­часно дівчата, виконуючи «припадання», двічі кружляють на місці і повер­таються обличчям до хлопців. Руки в них розведені в сторони, після вико­нання поворотів вони кладуть їх на талію.

На 9—/6-й такти дівчата «кроком з ударом каблуком» обходять навколо хлопців зліва і на 16-й такт, повернувшись у вихідне положення обличчям 55і

TOC \o "1-5" \h \z Vfv A ^ f<

I V 1 v n ‘ U <

і С л^~[38]‘ ‘3- Г

\ \ ‘J / *- С * ґ ж х

к. „«> С э < : — , VVJ гіЛ

^ *1 Г J О

V V кГ ^ а ‘л d" Ь

лА 7

Схема 316 Схема 317 Схема 318

I ‘ С" ^ и J

/ л Г\ “7 Y r,\ n Ц :

‘ ! [39]‘л ^ A " v *Д i )’\ t /

На 8-й такт дівчата і хлопці повторюють рухи 4-го такту, але тепер дів­чина стає праворуч від хлопця.

На 9—77-й такти, знову взявшись під праві руки, танцюристи «пере­мінним кроком» кружляють двічі по маленькому колу і зупиняються у ви­хідному положенні.

На 12-й такт дівчата і хлопці виконують на місці одне проти одного «по­трійний притуп». Потім роз’єднують праві руки і одразу ж беруться під ліві округлені руки.

На 13—75-й такти виконавці, кружляючи парами «перемінним кроком», розходяться до лівих і правих куліс, як зазначено на схемі 320, і зупиня­ються: хлопець — обличчям до центру сцени, а дівчина — спиною.

На 16-й такт усі виконують «потрійний притуп», роз’єднують руки, і дівчата повертаються на 180°, ставши поряд з хлопцями обличчям до цен­тру кола. Ліві, опущені руки, вони з’єднують з правими руками хлопців. Вільні руки кладуть собі на талію (схема 321).

V фігура (32 такти)

Програється перша і друга частина музичного супроводу.

На 1—2-й такти танцюристи першої і другої пари «перемінним кроком» ідуть до центру сцени. Зустрівшись на середині сцени, пари вітають одна одну легким поклоном (схема 321).

На 3—4-й такти, не роз’єднуючи рук, виконавці «перемінним кроком» обходять справа пару, що знаходиться навпроти. Помінявшись місцями, пари повертаються на 180° і зупиняються: дівчина першої пари обличчям до хлопця п’ятої пари, а дівчина п’ятої пари — напроти хлопця першої пари. На кінець 4-го такту виконавці роз’єднують руки і опускають їх вздовж корпусу.

На 5—8-й такти ці танцюристи «перемінним кроком», пара крізь пару, як зазначено на схемі 322, повертаються на свої місця. На 8-й такт вони виконують «потрійний притуп», роблять оберт і стають обличчям до центру сцени (схема 322). Опущені вниз руки знову з’єднують.

Під час танцю першої і п’ятої пар решта виконавців пританцьовують (хлопець ледь притупує правою ногою, а дівчина — лівою), одночасно на перші 4 такти повертають корпус одне до одного, а з’єднані руки трохи під­німають у сторону. На наступні 4 такти, відвертаючись, повертають корпус в іншу сторону, а з’єднані руки опускають вниз. Вільні руки залишаються на талії.

На 9—16-й такти дівчата і хлопці четвертої і восьмої пар роблять усе те, що виконувала перша й п’ята пари. Решта виконавців продовжують притан­цьовувати на місці.

На 11—19-й такти тепер уже друга й третя, шоста і сьома йдуть назу­стріч одна одній і міняються місцями (схема 323). Шоста і сьома пари, зуст­рівшись на середині сцени, підвівши вгору з’єднані праві руки, пропускають другу і третю пари у «ворота».

На 20-й такт дівчата і хлопці, не роз’єднуючи опущених вниз рук, по­вертаються на місці в парі і зупиняються обличчям одне до одного (плечем до центру сцени), як зазначено на схемі 324. Потім роз’єднують руки і кла­дуть їх собі на талію.

На 21—22-й такт дівчата і хлопці, виконуючи «перемінний крок», кру­говими поворотами міняються місцями і стають обличчям одне до одного (схема 324).

На 23-й такт хлопці цих пар виконують «просту присядку». Руки розво­дять у сторони. Дівчина в цей час «припаданням» кружляє на місці право­руч. Опущені вниз руки трохи відведені в сторони.

На 24-й такт, роблячи «потрійний притуп», пари стають обличчям до центру сцени. Хлопці правою, опущеною вниз рукою беруть дівчат за ліву руку. Вільні руки виконавців знаходяться на талії.

На 25—32-й такти друга, третя, шоста і сьома пари повторюють рухи

17— 24-го тактів, повертаючись на свої попередні місця, але тепер крізь «ворота» проходять шоста і сьома пари. Решта виконавців, тримаючи руки на талії, пританцьовують на місці (ледь притупують ногою і повертають корпуси праворуч і ліворуч).

V той же час на 28—29-й такти дівчина восьмої пари з дівчиною п’ятої пари та дівчина четвертої пари з дівчиною першої пари поглядають на буб — наря, підходять одна до одної і про щось змовляються.

Потім на 30-й такт змовниці біжать у глибину сцени до музикантів і на останні 2 такти просять бубнаря потанцювати, але той продовжує грати, заперечливо хитаючи головою.

VI фігура (32 такти)

Програється третя і перша частини музичного супроводу.

На 1—4-й такти дівчата п’ятої і восьмої пар підхоплюють бубнаря під ліву руку, а дівчата першої і четвертої пар — під праву і тягнуть його на авансцену. Бубнар упирається, не хоче виходити на середину сцени, але підходять ще чотири дівчини (другої, третьої, шостої і сьомої пар), беруть його ззаду за талію і силоміць виводять на сцену, потім біжать у півколо, створене всіма виконавцями (схема 325).

На 5-й такт (перша чверть) бубнар зніяковіло дивиться на глядачів, а на другу чверть знизує плечима і розводить руками.

На 6—7-й такти він намагається втекти з кола і робить два швидких кроки до лівих куліс, але йому назустріч (7-й такт) виходить група хлопців та дівчат і заступає дорогу.

На 8—9-й такти бубнар повертається кругом і біжить до правих куліс, але й тут зустрічає перешкоду — йому назустріч знову виходить група хлопців і дівчат.

На 10—11-й такти бубнар біжить у глибину сцени (до центру задника), але йому назустріч, заступаючи дорогу, виходять музиканти і, голосно гра­ючи, запрошують до танцю.

На 12-й такт, повернувшись кругом, бубнар стає обличчям до глядача і, махнувши правою рукою, сильно притупує лівою ногою об підлогу, мов­ляв, добре, потанцюю.

На 13—14-й такти, ледь присівши на обох ногах за другою позицією, бубнар, виконуючи вісім невеликих стрибків, просувається до авансцени.

На 15—18-й такти бубнар (обличчям до глядача) виконує на авансцені «вихиляс», ударяючи бубном по носку чобота.

Під час танцю бубнаря всі присутні на сцені легко сплескують, весело і схвально дивляться на соліста. Музиканти, граючи, виходять на середину сцени.

На 19—32-й такти бубнар завзято вибиває в бубон, «простим танцю­вальним кроком» йде по півколу сцени (проти руху годинникової стрілки), розширюючи його, і зупиняється біля музикантів (схема 326).

Дівчата і хлопці всіх пар, поклавши собі руки на талію, виконуючи «ти­нок», півколом відходять спиною і зупиняються парами обличчям до центру сцени.

VII фігура (24 такти)

Програється друга і третя частини музичного супроводу.

На 1—4-й такти всі пари (обличчям до центру сцени) беруться лівими, простягненими в сторони — вперед руками, а праві піднімають до рівня плечей. Хлопець виконує «присядку», а дівчина «перемінним кроком» робить повний на місці оберт проти руху годинникової стрілки.

На 5—7-й такти виконуються рухи 1—4-го тактів у швидкому темпі.

На 8-й такт, виконуючи «потрійний притуп», танцюристи стають облич­чям одне до одного (попарно).

На 9—24-й такти всі пари «перемінним кроком» кружляють двічі по колу проти руху годинникової стрілки (схема 327). На 24-й такт вони вико­нують «потрійний притуп». Перша і друга пари зупиняються поряд з му­зикантами (біля другої правої куліси), а інші пари знаходяться в поло­женні, як зазначено на схемі 328.

В цей час музиканти, починаючи з 16-го такту, йдуть від центру сцени по півколу до правих куліс (схема 327) і стають обличчям до лівих куліс (схема 328).

VIII фігура (24 такти)

Програється перша і друга частини музичного супроводу.

На 1—24-й такти музиканти, продовжуючи грати, виходять у третю ліву кулісу, а за ними, як зазначено на схемі 328, танцюючи, виходять всі інші виконавці. Дівчата першої і другої пар, роблячи «вірьовочку», просуваються

V ▼ V

vwv

>

Г

V V

V

‘у>

/с/ с6 / / / ! ‘

/ / / V <

/ / / г ‘ ‘ / /

‘ /, / с

>

Э

і

У7’з

у^?

Гк

6yv

^0 А

ч. Л. Оо) 7 k>A

-і / / /‘

. f / / /

/ /

Ь / /

1/

> С

5 <

Схема 324

*

Чу

Схелш 322

Схема 321

v? v

*

ь———————————— —.^6

і-

Схема 323

*

J

>

>

)

v’v

<

С

о о )?С

Схема 325

Схелш 326

.4<J

2 2^\

A^A3

/

JK

*T

aV

Гк

V

о

\ А ^ ? v v \ н л Т! V о

"-‘Ч’ л8

Схема 327

Схема 328

спиною вперед. Руки їх розведені в сторони. Хлопці першої і другої пар, виконуючи «присядку», просуваються за своїми дівчатами.

Дівчина третьої пари завзято відбиває каблуками «дрібушки», повер­таючись при цьому трохи нахиленим корпусом то праворуч, то ліворуч (поворот на кожні 2 такти). Опущені руки вона переводить за рухом кор­пусу: при повороті праворуч права рука поступово піднімається до рівня грудей, а при повороті ліворуч вона плавно опускається вниз, а ліва підні­мається до рівня грудей і т. д.

Хлопці третьої і четвертої пар і між ними дівчина четвертої пари, при­тримуючи одне одного ззаду за талію (вільні руки хлопців знаходяться на талії) і виконуючи «тинок», просуваються за дівчиною, яка танцює по­переду.

Дівчина і хлопець п’ятої пари, стоячи обличчям одне до одного, пра­вими руками підтримують одне одного за талію, а ліві руки розводять трохи вище рівня плечей. Кружляючи «перемінним кроком», вони просу­ваються за трійкою танцюристів.

Дівчата шостої і сьомої пар, ледь нахиливши корпуси і простягнувши руки вперед до хлопців, «перемінним кроком» ідуть спиною вперед за па­рою, що танцює попереду, і немовби кличуть за собою своїх партнерів.

Хлопці шостої і сьомої пар, виконуючи «мітелочку», просуваються за дівчатами. Руки у них розведені в сторони і трохи простягнені вперед до дівчат.

Дівчина восьмої пари, виконуючи «вихиляс», круговим поворотом пря­мує за хлопцями. Хлопець восьмої пари «повзунком» стрімко просувається за дівчиною. Руки то розводить у сторони (через кожні 4 такти), то знову зводить, схрещуючи їх на грудях.

Виконавці поступово виходять за куліси, і музика стихає.

Швидко

Обробка П. Берестова.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *