«ВІЗ»

У танці беруть участь шістнадцять дівчат і вісім хлопців. Кількість учасників може бути й інша: дванадцять дівчат і шість хлопців або вісім дівчат і чотири хлопці. Вони стають за останньою правою кулісою. Дівчата, взявшись за руки, утворюють видовжене півколо — «підкову», зображаючи «віз». Хлопці, що стоять в середині «воза» («підкови») двома рядами, зображають «кучерів» (схема 201).

На 4 такти — музичний вступ.

I фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти дівчата, взявшись за руки і не порушуючи «підкови», плавно виходять на сцену рухом «тинок». Хлопці йдуть тим же рухом, але виконують його енергійніше, на більшому стрибку. У правій, піднятій вгору руці тримають шапку, ліва рука — на талії. Усі рухаються по колу проти руху годинникової стрілки, потім виходять на середину сцени і зупиняють­ся обличчям до глядача (схема 201). Дівчата роз’єднують руки, хлопці одягають шапки.

II фігура (8 тактів)

Дівчата розводять руки в сторони на рівні талії долонями вгору. Ті, що йдуть з правого боку сцени, тримають ліві руки перед корпусом, праві — 48

до глядача і подають одна одній руки навхрест (праві руки поверх лівих),

з’єднуючись у пари: восьма дівчина — з сьомою, шоста — з п’ятою і т. д.

V фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти дівчата парами, виконуючи «тинок», просуваються до авансцени і утворюють три ряди. У перший ряд приходять три пари (вось­ма дівчина з сьомою, перша з другою, сьома з восьмою), у другий — дві пари (четверта дівчина з третьою і третя — з четвертою), у третій — три пари (шоста дівчина з п’ятою, друга — з першою, п’ята — з шостою).

V цей час хлопці, які поділилися на дві групи по чотири чоловіка, рухом «тинок» ідуть до правих і лівих куліс. Руки розведені в сторони (схема 204).

На 5—8-й такти у кожній парі дівчата беруть одна одну під праву руку, а ліву кладуть на талію. Відхиливши злегка корпус ліворуч і дивлячись одна на одну, кружляють на місці рухом «тинок» за годинниковою стріл­кою (схема 205). На останню чверть 8-го такту опускають руки і зупиня­ються (кожна на своєму початковому місці) обличчям одна до одної і боком до глядача.

На другу чверть 8-го такту хлопці зупиняються й повертаються облич­чям до дівчат (схема 206).

VI фігура (8 тактів)

На 1—2-й такти, виконуючи «голубці» з притупом, дівчата розходяться в різні сторони, прямуючи праворуч (схема 206). Починаючи рух, дівчата піднімають ліві руки вище плечей, долонями вгору, праві — кладуть на та­лію. Під час притупу обидві руки кладуть на талію.

На 3—4-й такти дівчата виконують той самий рух ліворуч, починаючи з лівої ноги і змінивши відповідно положення рук.

На 5—6-й такти — виконують той самий рух, але праворуч.

На 7—8-й такти дівчата кожної пари рухом «тинок» з правої ноги міня­ються місцями, обходячи одна одну з правого боку, руки тримають на талії. Потім «потрійним притупом» з лівої ноги закінчують рух і стають обличчям до глядача.

Хлопці на 7—8-й такти пританцьовують на місці, злегка плещуть у долоні.

VII фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти дівчата подають одна одній руки, схрещуючи їх (праві руки зверх лівих). Стоячи на місці, виконують «дрібушки» — спочатку

IX фігура (16 тактів)

На 1—7-й такти танцюристи тим рухом, який виконувала дівчина у по­передній фігурі, відступають у глибину сцени.

На 8-й такт вони роблять «потрійний притуп». Одночасно дівчина випу­скає з руки топорище і кладе руки за пройми кептара, а хлопець піднімає правою рукою топірець над головою, ліву руку відводить у сторону на рівні плеча.

На 9—/6-й такти танцюристи, виконуючи по черзі два «простих тан­цювальних кроки», які починають з правої ноги, і «перемінний крок» і т. д., ідуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 225.

На кінець 16-го такту вони зупиняються біля першої лівої куліси і ста­ють у положення, описане у VIII фігурі. 503

праву руку. Одночасно решта дівчат, також розпускаючи стрічки, відводять праві руки вгору праворуч, а лівими руками на рівні грудей тримають дру­гий кінець стрічок.

На 17—19-й такти семеро дівчат, які знаходяться на авансцені, вирів­нюють корпус, піднімають праві руки до рівня грудей, показуючи ними, який має вирости льон. Решта виконавиць відводять ліві руки вгору ліво­руч, а правими руками підтримують стрічку, залишаючи нижній кінець на рівні грудей.

На 20—22-й такти ті ж самі семеро дівчат, які знаходяться на авансцені, нахиляють корпус уперед, прикладаючи праву руку до грудей. Решта вико­навиць повторюють рухи 14—16-го тактів.

На 23—25-й такти ті ж самі семеро дівчат, вирівнюючи корпус, кладуть праву руку на талію. Решта виконавиць повторюють рухи 17—19-го тактів

Руки (у дівчини права, а у хлопця ліва) відведені в сторони.

За 16 тактів виконавці, рухаючись по колу, повторюють усе це чотири

рази. Одночасно з рухом пар по колу «чабан», швидко беручи батіг у праву

руку, вбігає в коло і на місці, повертаючись праворуч, виконує «вихиляс»

на праву ногу. На кінець 16-го такту він високо підстрибує, підібгавши під

себе ноги. Руки у «чабана» відведені в сторони.

VII фігура (16 тактів)

Соло перших двох пар (четвертої та п’ятої).

На 1—8-й такти дві центральні пари йдуть від задника на авансцену попереднім рухом.

На 9—/6-й такти дівчата сольних пар виконують на місці «обертас» з піднятими вгору руками. Одночасно хлопці сольних пар виконують «пов­зунець», спираючись на праву руку; ліві руки хлопців підняті вгору.

Решта виконавців, по три пари з кожної сторони сцени, одночасно вико­нують «подвійну дрібушку» з «потрійним притупом». «Чабан» у цей час відходить у глибину сцени поміж двох сольних пар «простим танцювальним бігом» обличчям до глядача. Він залишається в центрі півкола і з піднятою правою рукою, в якій тримає батіг, виконує «вихиляс» на праву ногу на місці, весь час обертаючись праворуч (схема 297).

VIII фігура (16 тактів)

Соло інших двох пар (третьої та шостої).

На 1—2-й такти попередні дві сольні пари «кривим кроком» розходять­ся одна ліворуч, друга праворуч і приєднуються до решти виконавців.

Центральні дві пари йдуть на авансцену дрібними кроками з нахиленим корпусом, обертаючись навколо себе.

На 3—4 — й такти сольні пари, вирівнюючи корпус, просуваються ще далі «кривим кроком».

На 5—8-й такти сольні пари повторюють усе те, що вони виконували на

1— 4-й такти.

На 9—16 — й такти дівчата сольних пар «чесанкою» обходять хлопців; ліва дівчина ліворуч, права — праворуч.

Хлопці на «присядці» виконують «гайдук-круч».

Решта виконавців (по три пари з кожної сторони сцени) з 1-го по 16-й такти утворюють два кола і «кривим кроком» рухаються в різні сторони: ліве коло, починаючи крок з лівої ноги,— ліворуч, а праве коло — з правої ноги — праворуч. «Чабан» у центрі півкола виконує «дрібушку на місці з потрійним притупом». Руки у нього опущені вниз (схема 298).

IX фігура (16 тактів)

Соло третіх двох пар (другої та сьомої).

На 1—4-й такти дві попередні сольні пари розходяться «кривим кро­ком»: ліва пара ліворуч, права пара — праворуч і приєднуються до решти виконавців.

Хлопці двох середніх пар беруть обома руками руки дівчат за кисті

до партнера, виконують «потрійний притуп», руки кладуть собі на талію.

Хлопці, пританцьовуючи на місці, повертають корпус спочатку ліворуч, а потім праворуч (на 2 такти) і спостерігають за дівчатами.

На 17—22-й такти дівчата, знаходячись в колі (спиною до центру), ледь нахиливши корпус вперед (до хлопця), плещуть у долоні.

Одночасно хлопці виконують «тинок» у високому стрибку і підходять кожен до своєї дівчини.

На 23-й такт хлопці роблять один раз «присядку з винесенням ноги вперед», руки широко розводять в сторони. Дівчата продовжують плескати в долоні.

На першу чверть 24-го такту хлопці перескакують на праву, простяг­нуту вперед ногу, а на другу чверть такту — стопу лівої ноги, ударяючи, ставлять на підлогу. Кисті рук, зігнуті в кулак, кладуть на талію.

На 25—31-й такти дівчата стають у пари з хлопцями і беруться з ними під руки (округлену праву руку дівчина з’єднує з округленою лівою рукою хлопця, кисть якої знаходиться спереду на поясі). Вільні руки виконавців покладені на талію. Голови повернуті одна до одної.

В такому положенні танцюристи «простими танцювальними кроками» розходяться парами від центру сцени, як зазначено на схемі 318, і утворю­ють велике коло.

На 32-й такт хлопці зупиняються і стають обличчям за рухом годинни­кової стрілки, а дівчата, звільнивши свої праві руки і поклавши їх на талію,

j IV фігура (16 тактів)

Програється у швидкому темпі третя частина музичного супроводу.

На 1—3-й такти танцюристи, взявшись парами під праві руки, «перемін­ним кроком» кружляють один раз на місці за рухом годинникової стрілки і зупиняються у вихідному положенні.

На 4-й такт, виконуючи «потрійний притуп», дівчина кожної пари про­сувається до хлопця другої пари і стає ліворуч від нього. Хлопець кожної пари в свою чергу виконує «потрійний притуп» і залишається на місці.

II фігура (20 тактів)

Виконується музичний супровід № 3.

На 1—18-й такти кожний хлопець бере дівчину правою рукою за талію, у дівчат руки опущені вздовж корпусу. Танцюристи, виконуючи «закарпат­ську дрібушку», парами йдуть на коло, як зазначено пунктиром на схемі 333.

На 19—20-й такти виконавці парами обличчям одне до одного роблять оберт. На кінець 20-го такту дівчина і хлопець знаходяться поряд облич­чям проти руху годинникової стрілки (схема 334).

III фігура (20 тактів)

Виконується музичний супровід № 4.

На 1-й такт хлопці високо піднімають палицю, яку тримають у лівій руці і, просуваючись лівим плечем уперед, прямують до центру кола.

На «раз» вони роблять крок лівою ногою вперед;

на «два» праву ногу приставляють до лівої за шостою позицією, трохи присідаючи на ній;

на «два-i» повторюють рухи, що виконували на «раз-і».

На 2-й такт тим же рухом хлопці просуваються по колу проти руху го­динникової стрілки.

На 3—4-й такти хлопці виконують «бокову присядку». Ліва їх рука за­лишається у середині кола у другій позиції і рухається у протилежну сто­рону. Дівчата на 1—4-й такти повертаються через праве плече обличчям від центру кола.

На 5—8-й такти, продовжуючи рухатися попереднім рухом, як на 1—

2-й такти, хлопці, обійшовши коло, повертаються на свої місця і стають обличчям до дівчат. Дівчата на 5—6-й такти виконують підскоки з відстав­лянням ноги на п’ятку (спиною до центру кола), а на 7—8-й такти роблять чотири «кроки з підстрибуванням» і поворотом.

На «раз» 7-го такту піднімають праву руку;

на «раз» 8-го такту — опускають її. Ліва рука опущена вниз. На другу чверть 8-го такту дівчата стають обличчям до хлопців, як зазначено на схемі 335.

На 1—8-й такти пара виконавців, яка стоїть у центрі на авансцені, заво­дить по колу у спіраль. Першою заводить дівчина, пересуваючись проти 579

руху годинникової стрілки. Коли танцюристи роблять спіраль, перший хло­пець, який стоїть за першою дівчиною, піднімає палицю високо вгору (схема 336).

На 1—2-й і 5—6-й такти всі йдуть, виконуючи «закарпатську дрібушку», яку починають з правої ноги. На 3—4-й і 7—8-й такти виконавці просува­ються «перемінним кроком», на 9—10-й такти вони, не змінюючи кроку, руки кладуть одне одному на плечі. Виконавці, які стоять крайніми у витку, трохи нахиляють корпус і голову вперед, а ті, що стоять у його середині, ідуть з випрямленим корпусом.

На 11—/2-й такти танцюристи виконують нахиляння (балансе) право­руч і ліворуч. Палицю тримають посередині обома руками.

На 13—14-й такти дівчата і хлопці міняються місцями, виконуючи чо­тири «кроки з підстрибуванням».

На 15—20-й такти танцюристи роблять поворот. На кінець останнього такту всі стають обличчям до центру кола. Хлопець тримає палицю у пра — вій руці. Виконавці беруться за руки.

IV фігура (20 тактів)

Виконується музичний супровід № 2.

На 1—8-й такти хлопці (одна група — з правої ноги, друга — з лівої) відходять у глибину сцени весь час обличчям до глядача, починаючи з пра­вої ноги «закарпатську дрібушку», а з лівої — «підскік з відставлянням ноги на п’ятку». Соліст повторює рухи всіх хлопців, тільки на 8-му такті відходить назад і стає за лінією хлопців.

На 9—10-й такти хлопець-соліст перестрибує через лінію хлопців, які в цей час нагинаються.

На 11-12-й такти соліст підстрибує високо в повітря на середині сцени, права нога — попереду, ліва — позаду, палицю тримає в правій витягнутій догори руці.

На 13—14-й такти хлопець виконує «підскоки з відставлянням ноги на п’ятку».

На 15—18-й такти він повторює рухи 11—14-го тактів.

На 19—20-й такти соліст береться за кінці палиці і перескакує через неї з підтягнутими колінами за шостою позицією.

На 9—10 — й такти дві дівчини-солістки, які вийшли на авансцену, стають обличчям одна до одної (плечем до глядача) і виконують варіант «підскоку з виставлянням ноги на каблук», починаючи його одна з правої, друга — з лівої ноги (схема 337).

Виконується музичний супровід (цифри № 4, 5).

Усі хлопці кидаються за букетиком фіалок, але дістається він парубку, найменшому на зріст.

Одночасно п’ять-шість дівчат, узявшись за кисті рук, ланцюжком про­бігають перед хлопцями і стають біля лівих куліс по діагоналі, обличчям до них. З’єднаними руками вони захищають від хлопців солістку.

Високий парубок, побачивши, що букет у низького хлопця, показує йому на лінію дівчат, за якою заховалася дівчина-солістка. Низенький по­винен пробитись до дівчини-солістки, щоб танцювати з нею. Він розбігає­ться, кидається до дівчат, але вони відштовхують його так, що парубок падає на підлогу. Всі сміються. Невдаха піднімається, розгублено дивиться, підбігає до високого хлопця і віддає йому букет, щоб той спробував про­битися до дівчини-солістки.

Високий хлопець бере квіти, розбігається, розриває руки дівчат і, взяв­ши дівчину-солістку за руку, разом з нею йде до центру сцени. Усі танцю­ристи стають парами і вишиковуються півколом, як зазначено на схемі 346.

Друга частина

IV фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 6).

На 1—3-й такти пари танцюристів виконують копіток з дробітком.

На «раз» 1-го такту дівчата ступають на ліву ногу, відокремивши від підлоги праву ногу;

на «i-два» двічі вдаряють об підлогу правою ногою (руки за проймами кептара);

на «і» — пауза.

На 2-й такт усе повторюється, тільки з іншої ноги;

на «раз» 3-го такту дівчата ступають ліворуч на ліву ногу, обличчям повертаються до глядача;

на «і» з акцентом приставляють праву ногу до лівої;

на «два» ступають праворуч правою ногою;

на «і» з акцентом приставляють ліву ногу до правої.

V хлопців вільні руки опущені вниз, вони виконують рух, починаючи з правої ноги.

На 4 — й такт усі виконавці роблять «потрійний притуп».

На 5—8-й такти, повернувшись спиною одне до одного, танцюристи повторюють попередній рух, але з іншої ноги.

Центральна пара солістів виконує цей же рух, повернувшись обличчям одне до одного.

На 9—12-й такти усі, повернувшись обличчям до глядача, виконують дробіток на місці.

На 13—16-й такти танцюристи в парах повертаються обличчям одне до одного і виконують «середню погаренку»: дівчата кладуть руки на плечі хлопців, хлопці правою рукою тримають дівчат за талію, лівою рукою бе­руть їх за правий лікоть. На «раз» кожного такту танцюристи ступають вперед правими ногами так, щоб бути праворуч одне від одного, а на «два» кожного такту — повертаються на півпальцях правої ноги на 180°, відді­ливши ліву ногу від підлоги. На «раз» — голову різко повертають ліворуч;

на «два» знову дивляться одне на одного.

Протягом 4 тактів цей рух повторюється вісім разів, тобто виконавці роблять чотири повних оберти (по парах). На кінець 16-го такту всі ста­ють правим плечем до глядача, беруться за руки (схема 347).

V фігура (24 такти)

Виконується музичний супровід (цифра № 7).

На 1—8-й такти усі виконавці, починаючи з правої ноги, біжать по колу за рухом годинникової стрілки, ударяючи об підлогу каблуком. Корпус нахилений вперед, обличчя повернуто до центру кола. На кінець 8-го такту всі стають обличчям до центру кола.

Одночасно пара солістів у центрі кола обертається в іншому напрямку, виконуючи «середню погаренку».

На 9—12-й такти дівчата виконують дробіток і «потрійний притуп».

На 9—11-й такти хлопці роблять тричі «розтяжку внизу».

На 12-й такт, випроставшись, вони стають на обидві ноги.

На 13—16-й такти повторюються рухи 9—12-го тактів.

На 11—24-й такти всі виконавці, не роз’єднуючи рук, біжать по колу проти руху годинникової стрілки, вдаряючи каблуком об підлогу, нахи­ливши корпус вперед і повернувши голову праворуч. На кінець 24-го такту танцюристи вишиковуються так, як зазначено на схемі 348.

VI фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 8).

На 1-й такт дівчата на «раз» трохи присідають, стуливши коліна і на­правляючи їх ліворуч, корпус трохи нахилений, голова повернена ліворуч,

лівою рукою дівчина тримає праву руку хлопця, права рука дівчини — за проймою кептара;

на «два» — пауза.

Одночасно на «раз» хлопці глибоко присідають, стулені коліна направ­лені праворуч; ліва рука закривається, голова повертається праворуч, по­гляд спрямований на дівчину;

на «два» — пауза.

На 2-й такт на «раз» дівчата, повертаючись обличчям до глядача, ви — простовують коліна і корпус. Хлопці на «раз» на легкому стрибку повер­тають коліна ліворуч, ліву руку розводять в сторону, голову відвертають од дівчини;

на «два» — пауза.

На 3—8-й такти тричі повторюються рухи 1—2-го тактів. На кінець 8-го такту танцюристи стають обличчям одне до одного (дівчата правим плечем до глядача, хлопці — лівим).

На 9—16-й такти усі парами виконують «середню погаренку», вишику­вавшись у півколо. На кінець 16-го такту, роз’єднавши руки, дівчата і хлопці стають, як зазначено на схемі 349. Центральна пара виконує той самий рух і зупиняється обличчям до глядача.

VII фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 9 (1—16-й такти).

Співає жіночий склад хору (1—16-й такти).

На 1-16-й такти танцюристки йдуть у коло, починаючи з правої ноги і ступаючи з півпальців на всю ступню, руки опущені. Дівчина-солістка приєднується до дівчат, а соліст відходить назад, до хлопців, і стає у сере­дині півкола (схема 350). На початку 9-го такту дівчата з’єднують руки так: кожна дівчина бере рукою ліву руку виконавиці, що стоїть праворуч від неї через одну дівчину; руки з’єднують попереду себе. Таким чином, утворивши щільне коло, дівчата просуваються за рухом годинникової стрілки, ступаючи на «раз» кожного такту правою ногою ліворуч — нав­хрест лівої ноги попереду себе;

на «два» ліву ногу ставлять ліворуч. Цей рух виконується до кінця 16 -го такту.

На 1—16-й такти хлопці, стоячи у півколі (ноги за другою позицією), переступають з ноги на ногу; при переступанні на праву ногу, корпус повер­тають правим плечем уперед, голову — ліворуч, при переступанні на ліву ногу — навпаки.

На 9—16-й такти вони двічі роблять три «вихиляси», починаючи з пра­вої ноги (руки вільні), і «потрійний притуп», на який руки опускаються на талію.

На 17—20-й такти дівчата йдуть до центру дробітком, закінчуючи його «потрійним притупом». Руки кладуть за пройми кептара. Одночасно хлопці роблять випад на ліву ногу до центру кола, корпус нахиляють лівим пле­чем до зігнутого коліна, ліву руку закривають перед собою, а праву відво­дять у сторону.

На 21—24-й такти дівчата відходять на свої попередні місця, почергово відкидаючи ноги (на кожну чверть музики). Хлопці міняють позу, стаючи на іншу ногу, повертаючись плечем вперед.

На 25—28-й такти усі повторюють рухи 17—20-го тактів.

На 29—32-й такти виконавці утворюють два кола: внутрішнє — пара солістів і три пари, що підбігають з двох сторон і центру півкола, і зовніш­нє, яке утворюють решта виконавців. Усі стають обличчям до центру кола (див. схему 357).

XXIII фігура (32 такти)

Виконується музичний супровід (цифра № 20).

На 1—8-й такти танцюристи внутрішнього кола, з’єднавши руки через одного (дівчата з дівчатами, хлопці з хлопцями), йдуть проти руху годин­никової стрілки.

На 9—10-й такти дівчата внутрішнього кола, роз’єднавши руки, повер­таються спиною до центру кола і сідають на з’єднані руки хлопців, які швидко нахиляються і випрямляються. Дівчата руками тримаються за плечі хлопців.

На 11—23-й такти хлопці внутрішнього кола, відхиливши корпус назад, йдуть за рухом годинникової стрілки.

На 24-й такт дівчата внутрішнього кола граціозно зіскакують з рук хлопців і повертаються через праве плече на 180°, з’єднавши руки з хлоп­цями.

На 1—24-й такти одночасно танцюристи зовнішнього кола, з’єднавши руки, просуваються за рухом годинникової стрілки. Вони ступають весь час правою ногою попереду лівої; корпус трохи нахилений ліворуч, голова повернута до центру кола.

На 25—32-й такти виконавці обох кіл утворюють широке півколо, відбі — гаючи, виносять уперед почергово то ліву, то праву ногу. Всі стають на свої попередні місця.

[1] 238

[2] П. Демуцький, Українські народні пісні, К., 1954, стор. 71.

[3] «Українські народні пісні», кн. II., стор. 100.

[4] Там же, стор. 150.

[5] А. Коципінський, Збірник українських народних пісень, М., 1899. Існує чимало інших варіантів тексту метелиці.

<іюрма мелодій побутових та сюжетних танців також має спільну основу, найбільш характерною рисою якої слід вважати квадратність: симетричне чергування мотивів, фраз і речень у самому періоді (особливо інструментальному). Вона складається переважно

[7] Jan Prosnak, Kultura muzyczna XVIII wieka, Polskie wydawnictwo muzyczne, 1955, стор. 175, 179, 206, 212, 271.

[8]Д ив. Р. Г арасимчук, Гуцульські танці, Львів, 1939, стор. 51.

[9] Опришками в західних областях України називалися народні повстанці, які вели антифеодальну боротьбу.

[10] Часто хореографи, які описують танцювальні рухи, створені народом, безпідставно вважаються їх авторами.

[11] «Високий голубець» має другий варіант, в якому вдаряють не підошвами, а каб­луками. В цьому варіанті виворітність у момент стрибка може бути меншою, тобто ко­ліна випрямлені.

[12] чотири — «помічник»).

З 5-го по 8-й такти мелодії четвертої строфи на слова:

Ой так, ой так, так залізо гартує,—

[13] У цьому розділі хореографічні варіанти одного й того ж танцю, до яких немає музики, виконуються на мелодії відповідних перших варіантів.

розмірів танцювального майданчика, кількість трійок обмежується (від трьох до шести). Перед початком танцю всі виконавці праворуч від глядача стають один за одним в одну лінію, розташовуючись так, як зазначено на схемі 20. Руки опущені і трохи відведені в сторони.

! фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти «перемінним кроком», який виконавці починають з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. Обійшовши коло, як зазначено пунктиром на схемі 20, на кінець останнього такту трій­ки утворюють самостійні трикутники в такому порядку: перша трійка ліво­руч, друга в центрі, третя праворуч від глядача (схема 21).

[15] Решта танцювальних фігур виконується на мелодію коломийки (наступні 16 тактів у розмірі 2/4). Різновидність такої коломийки називають «Верховиною».

три пари виходять з останньої правої куліси «простим танцювальним кро­ком» і йдуть вздовж задника сцени в напрямку до лівих куліс, а три інших пари — з першої лівої куліси і йдуть у напрямку до правих куліс. На кінець другої строфи коломийки виконавці утворюють коло. Всі стають обличчям до центру і кладуть руки одне одному на плечі (схема 86).

Наприкінці 16-го такту виконавці утворюють дві лінії: в першій — дів­чата, обличчям до глядача, у другій — хлопці, які розміщуються в проміж­ках між дівчатами (схема 99). 229

[18] швидко пересуваються: коло, яке знаходиться праворуч від глядача,— за рухом годинникової стрілки, коло, яке знаходиться ліворуч від глядача,— в протилежному напрямку, як зазначено пунктиром на схемі 109. Наприкінці

VIII фігура (16 тактів)

на «і» приставляють ліву ногу до правої за шостою позицією, відірвавши в цей час праву ногу від підлоги;

на «два» роблять крок правою ногою праворуч по колу, відірвавши ліву ногу від підлоги і тримаючи її в повітрі. Корпус і голову тримають прямо;

на «і» злегка піднімаються на півпальці правої ноги і в ту ж мить опу­скаються на п’ятку, тримаючи в повітрі ліву ногу і не згинаючи її в коліні. Ступня паралельна підлозі.

Голову нахиляють праворуч.

На 2-й такт рух починається з лівої ноги, але рухатись слід праворуч по колу, зберігаючи положення ніг у шостій позиції.

Дівчата лівої «зірки» починають рух з лівої ноги ліворуч по колу, про­довжуючи трясти всім корпусом.

Одночасно хлопці, виконуючи стрибок з ноги на ногу з «потрійним при­тупом», йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 149. На кінець 16-го такту дівчата роз’єднують руки і кладуть їх на талію. Хлопці повер­таються до дівчат, з якими вони стояли в парах, і кладуть руки за спину. 25

IX фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти дівчата, виконуючи пружинистий крок, вишиковуються одна за одною у такому порядку: за шостою дівчиною, яка робить рух на місці, ідуть обличчям до центру сцени дівчата — п’ята, восьма, сьома, друга, перша, четверта, третя в напрямку, зазначеному пунктиром на схе-

мі 150.

Хлопці, вишиковуючись тим самим рухом, ідуть один за одним у такому порядку: за третім хлопцем, який стоїть обличчям до центру сцени, у на­прямку, зазначеному пунктиром на схемі 150, ідуть хлопці — четвертий, перший, другий, сьомий, восьмий, п’ятий і шостий.

На кінець 8-го такту дівчата і хлопці утворюють два самостійних кола (дівчата праворуч, а хлопці ліворуч від глядача), стають обличчям до цент­ру кола і кладуть одне одному руки на плечі.

На 9—/6-й такти танцюристи тим самим кроком, що й з 1-го по 4-й так­ти IV фігури, ідуть по колу: дівчата проти руху, а хлопці за рухом годин­никової стрілки. При цьому дівчата починають крок з правої, а хлопці з лівої ноги.

Під час руху виконавці трясуть усім корпусом. На кінець останнього такту вони повертаються на свої попередні місця.

X фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти всі танцюристи, не міняючи положення і напрямку руху, ідуть по колу тим же кроком, що й з 1-го по 8-й такти V фігури. Дів­чата починають з правої ноги, а хлопці — з лівої.

На 9—72-й такти танцюристи в обох колах

на «раз» роблять крок на низькі півпальці правою ногою праворуч;

на «і» виконують легкий стрибок на правій нозі, відкинувши її праворуч, а на її місце під час стрибка ставлять ліву ногу, зберігаючи пружність;

на «два» роблять, як на «раз» і т. д.

Цим кроком вони продовжують йти по колу в тому ж напрямку, не змі­нюючи положення.

На кінець 12-го такту виконавці повертаються на свої попередні місця, роз єднують руки і кладуть їх одне одному на плечі. Тільки дівчата — третя і шоста і хлопці — другий і сьомий кладуть руки собі на талію.

На 13—76-й такти тим же попереднім рухом дівчата і хлопці розхо­дяться в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 151 (третя дівчина і другий хлопець ідуть до центру сцени, а шоста дівчина і сьомий хлопець — в кутки авансцени).

На 9—/6-м такти дівчата, які вишикувались в «зірку» праворуч від глядача,

[22] фігура (18 тактів). Вступ

На 1—/8-й такти виконавці виходять на сцену пара за парою і «про­стим танцювальним кроком», починаючи його з правої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки (схема 211).

На один такт музики пари плавно піднімають схрещені руки вгору над головою, а на другий — опускають у вихідне положення. На кінець 18-го такту утворюють коло. Дівчата і хлопці, не роз’єднуючи рук, повертаються парами праворуч і стають так: дівчата обличчям, а хлопці спиною до центру кола (схема 212).

[23] фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти всі виконавці «простим танцювальним кроком», збе­рігаючи трійки, виходять із-за куліси і йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 258. На кінець 16-го такту вони займають положення, зазначене на схемі 259. Хлопець відводить руки в сторони. Дівчина, яка стоїть справа, з’єднує ліву руку з його правою рукою, а дівчина, яка стоїть зліва, з’єднує свою праву руку з його лівою рукою. З’єднані руки підніма­ють вгору. Вільні руки у дівчат залишаються на талії.

[24] правої ноги, йдуть до центру. На кінець 8-го такту вони з’єднують праві руки в центрі, утворюючи малу «зірку». Ліві руки кладуть собі на талію (схема 263).

Одночасно хлопці «перемінним кроком» ідуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 263. Руки відводять у сторони в другу позицію.

На 9—16-й такти дівчата «перемінним кроком», зберігаючи малу «зір­ку», йдуть за рухом годинникової стрілки. В цей час хлопці, також «пере­мінним кроком», ідуть проти руху годинникової стрілки, зберігаючи між собою відстань.

На 16-й такт всі виконують «потрійний притуп». Дівчата в цей час міняють положення рук: повертаючись через праве плече, ліві руки з’єд­нують у центрі. Хлопці повертаються у протилежні боки.

Мелодія починається спочатку.

На 1—8-й такти повторюються рухи 9—16-го тактів, тільки виконавці рухаються в протилежному напрямку.

На 8-й такт всі виконують «потрійний притуп». Дівчата роз’єднують руки і кладуть їх собі на талію.

На 9—/2-й такти дівчата, виконуючи «дрібушки», відступають. У цей час хлопці «перемінним кроком» йдуть до центру з таким розрахунком, щоб на кінець 4-го такту стати між тими дівчатами, з якими вони стояли до по­чатку V фігури. На кінець 16-го такту виконавці з’єднують руки.

На 13—/5-й такти всі «перемінним кроком» ідуть до центру кола.

На 16-й такт, виконуючи «потрійний притуп», танцюристи стають об­личчям одне до одного так, як зазначено на схемі 264. Одна дівчина вихо­дить у центр кола. Всі виконавці кладуть руки собі на талію.

VI фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти виконавці «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги, ідуть по колу в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 262, подають одне одному праві руки і міняються місцями. Потім вони подають наступним виконавцям вже ліві руки і знову міняються місцями і т. д.

[25] Побутові танці, поставлені балетмейстерами.

наючи його з правої ноги (схема 287), руки їх розведені в сторони. Решта

VI фігура (16 тактів)

Виконує трійка — один хлопець і дві дівчини. Інші дві пари хлопців супроводжують їх (див. схему 300).

На 1—3-й такти перший хлопець, починаючи з правої ноги, виконує «присядку», піднімаючи вільну ногу перед собою і посуваючись вперед по центральній лінії сцени.

Обидві дівчини йдуть «тинком» обабіч першого хлопця на авансцену. Вони схрещують руки перед грудьми.

На «раз» 4-го такту, піднявшись з «присядки», перший хлопець зупи­няється і на «два» один раз притупує правою ногою і широким рухом подає дівчатам руки: першій дівчині — праву руку, а другій — ліву.

Дівчата, знаходячись на відстані одного кроку від хлопця, подають йому витягнуті руки: перша дівчина — ліву, а друга — праву. З’єднавши руки, виконавці утворюють «трійку».

На 5—6-й такти, не роз’єднуючи рук, хлопець притягає до себе обох дівчат. При цьому перша дівчина, легко переступаючи з ноги на ногу, робить повний оберт ліворуч і наближається до хлопця справа. Друга дів­чина, роблячи повний оберт праворуч, наближається до нього зліва.

На «раз» 5-го такту хлопець легко перестрибує на ліву ногу, а витяг­нуту праву ставить перед собою на всю ступню;

на «два» він залишається в тому ж положенні.

На 6-й такт хлопець перестрибує так само і ставить перед собою витяг­нуту ліву ногу на всю ступню.

Дівчина витримує паузу.

На 7—8-й такти хлопець, залишаючись на місці, виконує все те, що й на 5—6-й такти, а дівчата, легенько переступаючи з ноги на ногу, вико­нують повний оберт (перша дівчина — праворуч, а друга — ліворуч), від­даляючись від хлопця на відстань одного кроку.

На кінець 8-го такту виконавці в трійці роз’єднують руки і кладуть їх собі на талію.

Решта хлопців у парах на 1—6-й такти рухаються з глибини сцени: четвертий і другий хлопці — до кутка авансцени, який знаходиться право­руч від глядача, а третій і п’ятий — до кутка авансцени, який знаходиться ліворуч від глядача. При цьому на кожний такт хлопці виконують один крок, ступаючи з каблука. Ведучі — другий і третій хлопці.

На 7-й такт вони зупиняються і двічі притупують правою ногою.

На 8-й такт легко перестрибують на ліву ногу, а витягнуту праву став­лять перед собою на всю ступню.

[28] фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти перший хлопчик швидко вибігає на сцену з третьої правої куліси, виконуючи «бігунець». Його наздоганяють одинадцять хлоп­чиків у такому порядку, як зазначено на схемі 306.

На 5—8-й такти два хлопчики, які знаходяться в першій лінії, беруть першого за руку, а решта виконавців беруть тих, що знаходяться попереду, за талію і тягнуть першого хлопчика назад. Той упирається і на кінець 8-го такту виривається від них.

На 9—12-й такти всі учасники роз’єднують руки і просуваються вперед, виконуючи чотири «тинки» і розводячи й зводячи руки (схема 307).

На 13—16-й такти перший хлопчик обертається і, розвівши руки, відга­няє всіх, стрибаючи з ноги на ногу вперед. Решта учасників виконують сім «вірьовочок» назад (схема 308).

На 9—/6-м такти дівчата опускають руки вниз і беруть кінчики стрі­чок, потім, виконуючи «бігунець», кожна дівчина робить самостійне коло в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 322, і повертається на своє попереднє місце.

Одночасно хлопець, виконуючи «просту присядку», яку починає з пра­вої ноги, прямує з глибини сцени вперед. Руки розведені в сторони.

На кінець /5-го такту всі танцюристи приходять на авансцену.

На 16-й такт дівчина, яка стоїть справа, повертається на місці ліворуч через ліве плече і опускає ліву руку на праве плече хлопця, а правою ру­кою притримує намисто. Дівчина, яка стоїть зліва, повертається праворуч і опускає руку на ліве плече хлопця. Лівою рукою підтримує намисто.

Хлопець тримає дівчат руками за талію, а дівчата стоять до нього впів — оборота.

V фігура (8 тактів)

На 1—8-м такти всі танцюристи, виконуючи «вірьовочку», спиною від­ходять назад у глибину сцени. Причому дівчина, яка стоїть справа від хлопця, починає рух з правої ноги, дівчина, яка стоїть зліва,— з лівої ноги, а хлопець — з правої ноги. На кінець останнього такту всі приходять у глибину сцени.

VI фігура (24 такти)

На 1—8-м такти дівчата, виконуючи «бігунець», просуваються вперед, як зазначено на схемі 323, і на кінець 8-го такту приходять у центр аван­сцени, стають обличчям одна до одної і з’єднують руки. Хлопець у цей час залишається в глибині сцени.

На 9—/6-м такти дівчата на місці виконують «тинок», починаючи його з правої ноги праворуч, на 4-й такт — «потрійний притуп». Все це повто­рюють двічі.

На 17—24-м такти дівчата, виконуючи «вірьовочку», відходять спиною назад у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 324. У глибині сцени вони міняються місцями, причому дівчина, що йде зліва від глядача, вихо­дить перед дівчиною, яка йде справа.

VII фігура (32 такти)

На 1—/6-м такти хлопець у глибині сцени, виконуючи «мітелочку», обходить повне коло в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 325, і на кінець 16-го такту приходить у вихідне положення початку фігури. Одно­часно дівчата на 7 тактів музики, виконуючи «припадання», розходяться в сторони і на 8-й такт виконують «потрійний притуп». Руки у них розве-

[30] утворюють коло на середині сцени, повернувшись обличчям до центру (схема ЗО). Топірці тримають у правій руці, опущеній вниз.

Стоячи в колі, «лісоруби» виконують таку коломийку:

Зібралися лісоруби в глибокі затоки,

Виконали п’ятирічку за чотири роки.

Загриміли залізниці із гір на долину

Та й повезли ліс карпатський по всій Україні.

Співаючи коломийку, хлопці в такт злегка похитуються то праворуч, то ліворуч. Наприкінці 8-го такту вони кладуть руки на плечі один одному. Топірці, що знаходяться в правій руці, піднімають над плечем так, щоб видно було тільки лезо.

X фігура (8 тактів)

На 1—4-й такти хлопці кладуть руки один одному на плечі, утворюючи коло. Підстрибуючи, вони йдуть проти руху годинникової стрілки.

На 5—6-й такти танцюристи, продовжуючи тримати руки на плечах, стають у другу позицію (невиворітну), з’єднавши коліна.

На «раз» починають поступово присідати, одночасно злегка похитую­чись то праворуч, то ліворуч. Рух триває 1,5 такта.

На другу чверть 6-го такту на «два» різко присідають (за шостою пози­цією);

[31] знову лівої ноги, тільки вдвічі швидше;

на «і» — пауза.

Так вони роблять протягом 7 тактів.

На останній 8-й такт хлопці, нагинаючи корпус, виконують «потрійний притуп».

XI фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти виконавці йдуть по колу проти руху годинникової стрілки, знімаючи руку з плечей і беручи один одного за кисті.

На «раз 1-го такту, залишаючи корпус нахиленим уперед, всі роблять підскік на лівій нозі і одночасно праву ногу переносять позаду лівої на пів­пальці. Коліна обох ніг трохи зігнуті і розведені в сторони;

на «два», відштовхнувшись обома ногами, роблять стрибок у другу не — виворітну позицію. Корпус трохи вирівнюється.

На «раз» 2-го такту, випрямляючи корпус, різко переводять ноги в шосту позицію. Коліна випрямляють;

[32] повертаючись до глядача, вони з’єднують руки (схема 135).

XXII фігура (4 такти)

Весь ряд хлопців рухається у глибину сцени (схема 136).

На «раз-і-два-і» 1-го такту виконавці, вирівнюючи корпус, чотирма кро­ками відбігають назад, починаючи з правої ноги.

На «раз» 2-го такту, нахиляючи корпус уперед, стрибають на праву ногу, а ліву ногу і руки відводять назад;

на «і» ударяють півпальцями лівої ноги об підлогу позаду себе; на «два» виконують легкий підскік назад на правій нозі; на «і» ставлять ліву ногу біля правої і переносять на неї вагу корпусу; корпус випрямляють, руки піднімають вгору;

на «раз-і-два-і» 3-го такту виконують чотири маленьких біги назад, починаючи з правої ноги. Руки підняті вгору;

на «раз-і-два-і» 4-го такту, поступово нахиляючи корпус і опускаючи руки, виконують чотири біги вперед на авансцену.

XXIII фігура (8 тактів)

Ватажок веде всіх по півколу проти руху годинникової стрілки (схема 137).

На «раз» 1-го такту, роз’єднуючи руки і відносячи їх у сторони, хлопці повертаються ліворуч і, випрямляючи корпус, роблять крок вперед правою ногою;

на «і» — крок вперед лівою ногою; на «два» — крок вперед правою ногою; на «і» — «голубець» лівою ногою;

на «раз-і» 2-го такту — два підскоки на лівій нозі, права нога, зігнута в коліні, виворітно відривається від підлоги і залишається позаду лівої ноги;

На 25—32-й такти всі пари дівчат продовжують кружляти тим же «кро­ком з перехрещуванням ніг», а шоста пара, також кружляючи, йде в на­прямку до середніх куліс. На кінець останнього такту пари зупиняються і стають обличчям до середини сцени так, як зазначено на схемі 168.

На 5—8-й такти хлопець кладе праву руку дівчині на талію, а лівою бере праву руку дівчини, трохи зігнуту в лікті, і відводить у сторону на рівень голови. Дівчина кладе свою ліву руку хлопцеві на плече.

[35] Сюжетні танці, поставлені балетмейстером.

[36] на кінець 19-го такту кладуть руки на талію.

На 26—28-й такти всі на місці виконують три «малих тинки», почина­ючи рух з правої ноги.

На 29—30-й такти виконавиці на кожну чверть такту, починаючи з лівої ноги, роблять три притупи. На другу чверть 30-го такту — пауза.

II фігура (ЗО тактів)

На 1—4-й такти від виконавиць, які стоять півколом на авансцені, з обох боків відходять дві дівчини. Невеликими кроками, починаючи з пра­вої ноги, вони йдуть назустріч одна одній, заспівуючи другу строфу (заспі­вувати може й одна з дівчат).

На 5—10-й такти (приспів) з семи дівчат дві виконавиці, які стоять у центрі півкола, нахиляючись, правими руками ніби захоплюють жмуток льону. Потім вони беруть його лівою рукою нижче правої і висмикують із землі, ледь підводячи корпус. Цей рух вони повторюють тричі. Решта (п’ять) дівчат на перші 3 такти виконують три «доріжки» праворуч, почи­наючи рух з правої ноги. На другі 3 такти вони повертаються на свої попе­редні місця, виконуючи «доріжку» ліворуч і починаючи рух з лівої ноги.

Ті ж дівчата, які стоять півколом у глибині сцени, на кожний такт по­вертають корпус то праворуч, то ліворуч, залишаючи руки на талії.

На 11—13-й такти всі виконують «дрібушки», пристукуючи каб­лучками.

На 14—19-й такти семеро дівчат, які стоять на авансцені, виконують усе те, що робили решта дівчат (ті, що стоять півколом у глибині сцени) на 14—19-й такти І фігури.

[37] виконуючи назад «кривий крок», який починають з лівої ноги, виводять своїх дівчат спиною на авансцену. Дівчата двох середніх пар йдуть на аван­сцену обличчям вперед і роблять «кривий крок», починаючи з правої ноги.

На 5—8-й такти сольні пари виконують «низьку погаренку», обертаю­чись якомога швидше.

Решта виконавців по парах стають обличчям одне до одного, з’єднуючи руки так: дівчина з’єднує праву руку з лівою рукою хлопця, хлопець кладе праву руку дівчині на талію, а дівчина ліву руку — на долоню правої руки хлопця. Одночасно хлопці, які стоять в півколі у парі з дівчатами, на перші 2 такти, виконуючи разом з дівчатами чотири «прості танцювальні біги» на місці, згинають корпус і просовують голови під праві руки дівчат. На наступні 2 такти виконавці повертаються у вихідне положення фігури і, не змінюючи кроку, відхиляють корпус одне від одного. Вони тримаються за руки так: дівчина правою рукою, а хлопець — лівою. Вільні руки широко розведені в сторони. На наступні 4 такти решта учасників виконують «се­редню погаренку».

На 9—16-й такти виконавці повторюють усе те, що вони робили з 1-го по 8-й такти.

«Чабан» з 1-го по 16-й такти робить «гайдук-круч» у центрі півкола (схема 299).

X фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти — соло першої та восьмої пари. На 2 такти попередні сольні пари «кривим кроком» також розходяться кожна в свою сторону і приєднуються до решти виконавців, а четверті пари йдуть по колу «кри­вим кроком», як зазначено пунктиром на схемі 300.

На 9—16-й такти сольні пари, знаходячись на авансцені обличчям до глядача, виконують «подвійну дрібушку з потрійним притупом», поклавши руки на плечі одне одному.

На 1-й такт одночасно дівчата, що стоять в півколі, трохи присідають, а зведені докупи коліна направляють праворуч, корпус трохи повертають лівим плечем вперед; руки за проймами кептара.

[38] трьома «простими танцювальними кроками» проходять і стають обличчям до хлопців, як зазначено на схемі 319. На останню чверть такту всі двічі плещуть у долоні, ніби просячи, щоб музиканти швидше грали.

На 5—7-й такти, взявшись під ліві руки, танцюристи «перемінним кро­ком» кружляють півтора кола на місці і зупиняються (дівчина обличчям за рухом, а хлопець проти руху годинникової стрілки).

На 19—20-й такти, роблячи чотири «кроки з підстрибуванням» і пово­ротом праворуч, дівчата проходять в інтервалах між хлопцями і стають поряд з ними лівим плечем до глядача. Хлопці виконують на місці «під­скоки з відставлянням ноги на п’ятку» і перекладають палицю у ліву руку.

що ж буде далі. На кінець 16-го такту солістка підкидає букет фіалок вго­ру — ліворуч, потім швидко біжить і ховається за дівчатами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *