ВАРІАНТ КРИЖОВОЇ ПОЛЬКИ

У танці беруть участь чотири пари (чотири дівчини і чотири хлопці). Перед початком танцю пари вишиковуються, як у попередньому танці (схе­ма 168).

I фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти два хлопці, які стоять у парах навпроти, похитуючись

з боку на бік на кожну чверть такту, йдуть до середини. Те ж саме вони

виконують, відступаючи на свої попередні місця. Решта учасників стоять

і спостерігають, як хлопці танцюють.

На 5—8-й такти хлопці з інших пар виконують все те, що й їх поперед­

ники. На кінець останнього такту пари стають у коло і з’єднують руки, як

у звичайній польці.

На 9—16-й такти пари кружляють по колу, йдучи проти руху годинни­

кової стрілки. На кінець останнього такту зупиняються і стають обличчям до центру.

II фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти чотири хлопці, які стояли в парах, «перемінним кро­ком» ідуть до центру і, відступаючи спиною, повертаються на свої попередні місця.

На 5—8-й такти знову, побравшись за руки, як у польці, кружляють по колу проти руху годинникової стрілки. На останній такт зупиняються і стають обличчям до центру, роз’єднавши руки.

На 9—10-й такти чотири хлопці, які стояли в парах, «перемінним кро­ком» знову сходяться до центру і, з’єднавши праві руки, а ліві поклавши собі на талію, утворюють «малу зірку».

На 11—14-й такти вони йдуть за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту роз’єднують руки і кладуть їх собі на талію.

На 15—16-й такти хлопці, не змінюючи кроку, повертаються на свої по­передні місця.

III фігура (16 тактів)

На 1 2-й такти хлопці знову йдуть «перемінним кроком» до центру.

На кінець останнього такту сильно притупують правою ногою.

На 3—6-й такти вони на місці виконують «тинок».

На 7 8-й такти повертаються спиною на свої попередні місця і з’єд­

нують руки, як у польці.

I фігура (16 тактів)

На 1—16-й такти пара за парою, зберігаючи дистанцію, дівчата йдуть «перемінним кроком», починаючи його з правої ноги. Обійшовши повне коло в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 169, на кінець 16-го такту стають у вихідне положення (схема 170). Перша пара приходить у центр авансцени і стає за шостою парою. На останню чверть 16-го такту дівчата піднімають праві з’єднані руки над головою, а ліві кладуть на талію і стають обличчям у напрямку, зазначеному на схемі 170.

II фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти всі виконавиці йдуть «перемінним кроком» у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 171. Дівчата внутрішнього кола рухаються впівоборота праворуч, а дівчата зовнішнього кола виконують поворот під руками праворуч.

Примітка. На 16 тактів мелодії дівчата повинні обійти коло так, щоб пер­ша пара була в центрі авансцени.

III фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти дівчата, тримаючи з’єднані руки навхрест, парами про­ходять повне коло до своїх місць і наприкінці 16-го такту, роз’єднавши руки, стають обличчям одна до одної. Виконавиці у внутрішньому колі стають спиною до центру, а у зовнішньому обличчям до центру так, як зазначено 26і.

утворюється квітка. Мала «зірка», утворена дівчатами, рухається проти годинникової стрілки. На останній такт дівчата повертаються на свої попе­редні місця, беруться за руки, як у польці, і один раз обкручуються на міс­ці. Так вони роблять чотири рази підряд.

VIII фігура (64 такти)

На 1—64-й такти повністю повторюється VII фігура, тільки в центр виходять хлопці.

IX фігура (32 такти)

На 1—32-й такти повторюються рухи II фігури, тільки на кінець остан­нього такту всі учасники двічі приплескують у долоні.

X та XI фігури (48 тактів)

На 1—48-й такти повторюються рухи І та II фігур.

XII фігура (32 такти)

На 1—32-й такти одна пара виходить у коло і, не змінюючи кроку, під­ходить до кожної наступної пари так, як зазначено на схемі 208, вклоняє­ться їй. На кінець останнього такту пари утворюють ряди і стають так, як зазначено на схемі 209. Хлопці утворюють один, а дівчата другий ряди

і роз’єднують руки.

XIII фігура (16 тактів)

На 1—16-й такти ряди двічі міняються місцями. На кінець останнього такту виконавці знову утворюють пари і стають у коло.

XIV фігура (16 тактів)

На 1—16-й такти пари, побравшись за руки, як у польці, «перемін­ним кроком» кружляють по колу, йдучи проти руху годинникової стріл­ки. На кінець останнього такту зупиняються і стають обличчям до цен­тру кола.

XV фігура (32 такти)

На 1—32-й такти повністю повторюються рухи II фігури. На кінець останнього такту всі учасники утворюють коло.

XVI фігура (32 такти)

На 1—16-й такти виконавці, йдучи назустріч одне одному так, як зазна­чено на схемі 210, міняються місцями спина до спини (своєрідний шен). Під час переходу вони поперемінно з’єднують то праві, то ліві руки, піднімаючи їх трохи вгору, а на кінець останнього такту утворюють пари, беручись за

руки, як у польці.

На 1—/6-й такти пари «перемінним кроком» кружляють по колу проти руху годинникової стрілки.

XVII фігура (32 такти)

На 1—32-й такти повністю повторюються рухи II фігури.

XVIII фігура (32 такти)

На 1—32-й такти пари, кружляючи по колу за рухом годинникової стріл­ки, «перемінним кроком» поступово одна за одною виходять зі сцени.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *