«УКРАЇНСЬКИЙ ВЕСІЛЬНИЙ»

У танці беруть участь молодий, молода, мати, батько, два свати, чотири бояри, дві дружки, гармоніст та весільні гості (дівчата і хлопці) — всього тридцять вісім виконавців (двадцять хлопців і вісімнадцять дівчат).

Реквізит: хустка, намисто, паляниця, два весільних рушники, коровай, дуга з бубонцями та стрічками, 32 букети польових квітів, бубон, гармош­ка, пояс з чотирма ручками.

Сватання

Програється музичний вступ (4 такти) і супровід № 1 (16 тактів).

На сцену виходять два свати і чотири бояри. Перший сват розгортає рушник і кладе на хліб дрібок солі. Потім свати виходять за куліси (умовна хата молодої). Бояри залишаються на сцені.

Програється друга частина музичного супроводу № 1.

Повертаються свати з перев’язаними навхрест рушниками і з стрічками в руках, які бояри прикріплюють їм до грудей.

Всі виходять зі сцени. Чути передзвін бубонців.

Приїзд молодого

Двічі виконується музичний супровід № 2 (32 такти).

По сцені рухається весільний «поїзд». Попереду гармоніст, за ним сват з бубном, далі «тройка», «віз». Рухаючись, вони виконують «бігунець», «тинок», «простий танцювальний крок», «ковзний крок». «Тройка» і пер­ший сват виходять у протилежні куліси. Решта залишаються на сцені.

Двічі виконується музичний супровід № 3 (12 тактів).

Парубки оглядають себе, гармоніст розтягує міх. Починається змагання в танці між хлопцями. На сцені з’являється перший сват і повідомляє про вихід молодої.

Вихід молодої

Виконується музичний супровід № 4.

На сцену виходять молода, мати, батько, дружки та дівчата. Батько на рушнику несе хліб-сіль. В інших виконавців у руках квіти. Всі йдуть «про­стим танцювальним кроком». Парубки їм чемно вклоняються. Те ж саме роблять дівчата, що вийшли на сцену. Танцюристи передають одне одному на рушнику хліб-сіль. Всі цілують його.

Повторюється музичний супровід № 4.

Батьки й молоді йдуть до центру сцени, за ними два свати, які, зібрав­ши подарунки, віддають їх молодим. Батько по черзі цілує молодих. Молодий бере подароване намисто і надягає його на наречену. Інші вико­навці поступово утворюють навколо них півколо.

Танець молодої і молодого

Повторюється музичний супровід № 4.

Молодий і молода, спочатку виконуючи «простий танцювальний крок», потім «доріжку», прямують на авансцену. За ними тим же рухом ідуть дів­чата із з’єднаними руками і розділяють молодих. Молоді, виконуючи «до­ріжку», проходять у «ворота», утворені дівчатами.

Танець дівчат

Виконується музичний супровід № 5 (16 тактів).

Дівчата роблять два кола, в яких йдуть «доріжкою». Перший сват з гар­мошкою «простим танцювальним кроком» прямує у глибину сцени. Двоє дівчат у колах роз’єднують руки і «припаданням» йдуть у глибину сцени. Потім вони повертаються на свої попередні місця, а молодий і молода «про­стими танцювальними кроками» підходять одне до одного.

Програється друга частина музичного супроводу № 5.

Молоді цілуються, а сват розтягує гармошку і лукаво підморгує.

Танець чотирьох бояр

Виконується музичний супровід № 6.

Чотири парубки, що стоять біля першої лівої куліси, роблять «бігунець». Сват простими кроками підходить до першої лівої куліси. Потім хлопці ви­конують «присядку» та її варіант з повертанням корпусу.

Танець батька і матері

Програється музичний супровід № 7.

Батько й мати, виконуючи «тинок», ідуть одне одному назустріч. На місці вони роблять «вихиляс з потрійним притупом». Парубки, розділив­шись на пари, в цей час виконують «присядку» і рухаються в різні сторони. Потім мати виконує «вихиляс з угинанням», а батько — підскоки. «При­сядки» батько вже виконати не в змозі.

Повторюється музичний супровід № 7.

Батько виконує «перемінний крок». Мати, сват, який запнувся хусткою, виходять на середину сцени. Закрившись хусткою, вони «перемінним кро­ком» ідуть до її чоловіка. Батько знімає хустку, потім вириває її з рук свата, той падає.

Танець батька і свата

Виконується музичний супровід № 8.

Сват, взявшись лівою рукою за хустку, виконує «бочонок» навколо батька.

Великий весільний танець

Виконується музичний супровід № 9.

Чотири групи виконавців по чотири пари в кожній стрімко просуваю­ться «бігунцем». Четвірки йдуть одна одній назустріч (дві — на авансцені і дві в глибині сцени), пропускаючи одну із них крізь «ворота». Перші дві четвірки у глибині сцени утворюють лінію, йдуть на авансцену і розходять­ся в протилежні сторони. Третя і четверта четвірки йдуть біля лівих і пра­вих куліс у глибину сцени. Так вони утворюють два кола (у внутрішньому стають дівчата, з’єднують руки і піднімають їх вгору; в зовнішньому — хлопці, які також з’єднують руки, але не піднімають їх вгору). Дівчата в колах «бігунцем» і хлопці «ковзним кроком» рухаються в протилежні сто­рони. Потім пари утворюють півтора кола.

Виконується музичний супровід № 9.

Пари йдуть «бігунцем» повз праву і ліву куліси на авансцену, потім просуваються по центру в глибину сцени, де утворюють дві лінії (хлопці стають позаду) обличчям до глядача.

Виконується музичний супровід № 10.

Дівчата, піднявши вгору руки і зберігаючи лінію, «тинком» ідуть на авансцену. Потім виконують «потрійний притуп». Хлопці, сплескуючи в до­лоні, вишиковуються за дівчатами в чотири лінії. Потім вони сильно ударя­ють правою ногою об підлогу і повертаються обличчям до правих куліс. У цей час дівчата з’єднують через одну руки (у крайніх дівчат вільні руки на талії) і, виконуючи «вірьовочку», починаючи з центру, спиною відступа­ють до правих і лівих куліс, ділячись на дві групи.

Танець парубків

Програється музичний супровід № 11.

Хлопці повертають корпус, сплескують і просуваються вперед. Одно­часно дівчата, зберігаючи лінії, «припаданням» прямують в глибину сцени, повертаючи голови ліворуч і праворуч.

Виконується музичний супровід № 12.

Хлопці роблять «бокову присядку» з розтяжкою, потім «підсічку». Дівчата, продовжуючи просуватися вздовж куліс, роблять «доріжку». Лінії міняються місцями.

Виконується музичний супровід № 13.

Хлопці роблять закладку з револьтатом. Дівчата, піднявши руки з бу­кетами, «бігунцем» повертаються на свої попередні місця і виконують «по­трійний притуп».

Програється музичний супровід № 14.

Хлопці виконують на місці «повзунець» з упором на одну руку, а дів­чата — «тинок», далі беруть одна одну під праві руки (однієї лінії) і «пе­ремінним кроком» обходять коло на місці (дівчата іншої лінії беруть одна одну під ліві руки).

Хлопці по вісім чоловік «боковою присядкою» рухаються до правих і лі­вих куліс. За ними «бігунцем» ідуть дівчата і приходять до своїх партнерів. Потім танцюристки, виконуючи «вірьовочку», спиною відходять у глибину сцени. Всі виконавці роблять «потрійний притуп».

Танець дівчат

Програється музичний супровід № 15.

Дівчата, виконуючи «тинок» в оберті, просуваються з глибини сцени вперед. Хлопці, поклавши один одному руки на плечі, виконують «гойдал­ку». Далі дівчата виконують кружальця праворуч, «бігунцем» сходяться і утворюють хрестовину. На кінець останнього такту одні дівчата в лініях опускають, а решта піднімають руки вгору.

Повторюється музичний супровід № 15.

Дівчата, виконуючи «дрібушку», зберігаючи лінії, просуваються одна одній назустріч, поперемінно піднімаючи і опускаючи в лініях руки. Так вони проходять у «ворота». Дівчата рухаються по колу, а хлопці лініями стоять обабіч лівих і правих куліс.

Хлопці стоять на місці і плещуть у долоні. Потім вони «простими тан­цювальними кроками», сплескуючи, відходять у глибину сцени, де утво­рюють одну лінію вздовж задника обличчям до глядача.

Дівчата теж вишиковуються в одну лінію обличчям до глядача. До них підходять хлопці і стають попарно, як стояли раніше.

Соло бояр і дружки

Виконується музичний супровід № 16.

Дівчата утворюють діагональ, а хлопці (4 боярини) проходять у гли­бину сцени і стають біля третьої правої куліси.

Виконуючи «закладку», бояри просуваються по лінії діагоналі. За ними дівчина робить крутку по діагоналі. Решта виконавців сплескують у до­лоні.

Танець молодої і свата

Виконується музичний супровід № 17.

Молода, притримуючи правою рукою намисто, а ліву, поклавши на та­лію, «доріжкою» йде в глибину сцени. Сват рухається за нею, виконуючи «зайчика». На кінець останнього такту він вклоняється молодій і подає їй квіти.

Танець матері і свата

Виконується музичний супровід № 18.

Мати і сват, роблячи «тинок», ідуть по лінії авансцени. Вісім дівчат, що стоять ліворуч, «бігунцем» просуваються спиною назад, а решта вісім дів­чат, побравшись за руки, тим же рухом ідуть вперед, вирівнюючи лінію. Дівчата, опустивши руки, «бігунцем» просуваються на авансцену, зберіга­ючи лінію. За ними йдуть хлопці. На передостанній такт дівчата підніма­ють руки, а на останній такт, виконуючи «потрійний притуп», ліву руку кладуть на талію, а праву з букетом квітів прикладають до грудей. Хлопці в цей час проходять у «ворота» і опускаються перед танцюристками на праве коліно.

Соло другого свата

Виконується музичний супровід № 19.

По лінії авансцени варіантом «повзунка» просувається другий сват. Хлопці плещуть у долоні. Дівчата, виконуючи «доріжку», просуваються праворуч і ліворуч, на кожний четвертий такт виконуючи «потрійний при­туп». Все це повторюється двічі.

Соло молодого

Двічі виконується музичний супровід № 20.

Молодий виконує крутку по колу. Решта виконавців плещуть у долоні, утворюючи півколо. На останні 4 такти «бігунцем» проходять до центру сцени двоє бояр, які тримають в руках пояси.

Танець двох бояр Виконується музичний супровід № 21.

Бояри стрибають через пояс.

Соло першого свата Виконується музичний супровід № 22.

Сват виконує варіант «повзунка» з упором на обидві руки. Він наче під­сікає півколо хлопців. Вони перестрибують.

Соло другого свата Виконується музичний супровід № 23.

Другий сват у центрі сцени виконує варіант «повзунця» з упором на ©бидві руки.

Танець молодої і молодого Виконується музичний супровід № 24.

Молода робить крутку на обох ногах, просуваючись ліворуч, а молодий навколо неї просувається «бігунцем» на «присядці» проти руху годиннико­вої стрілки.

Соло третього боярина Виконується музичний супровід № 25.

Третій боярин, роблячи крутку в повітрі на «присядці», просувається з глибини сцени на авансцену.

Соло другого свата Виконується музичний супровід № 26.

Роблячи «повзунок» із сплескуванням, другий сват рухається по діа­гоналі.

Соло четвертого боярина Двічі виконується музичний супровід № 27.

Четвертий боярин повторює все, що третій.

Танець четвірок і першого свата Виконується музичний супровід № 28.

Чотири хлопці «простою присядкою», а за ними чотири дівчини «бігун­цем» (2 такти вперед і 2 такти назад) йдуть вперед і виходять на місце дівчини, яка стоїть першою в правій лінії, а потім тими ж рухами поверта­ються на свої попередні місця. Це вони повторюють ще один раз. Повторюється музичний супровід № 28.

Хлопці виконують «розтяжку внизу», потім — в оберті. І нарешті «бі­гунцем» йдуть у глибину сцени до дівчат, з якими вони стоять у парі.

Одночасно з глибини сцени непомітно виходить перший сват. Парубки беруться лівими руками за ручки на поясі першого свата, а праві руки кла — дуть дівчатам на талію. Дівчина лівою рукою обнімає хлопця за шию, а праву руку відводить в сторону, дуже вигнувши корпус назад. Рухаючись но колу, хлопці піднімають дівчат і свата, які підгинають ноги, в повітря. Решта учасників спостерігають.

Фінал

Виконується музичний супровід № 29.

Під час руху чотирьох пар і свата по колу решта танцюристів утворю­ють велике півколо. Дівчата вишиковуються одна за одною ліворуч, а хлоп­ці — праворуч, обличчям до глядача. Вони «бігунцем» ідуть лініями по авансцені одне одному назустріч і утворюють загальне коло. До них приєд­нуються чотири пари, які танцювали, сват непомітно виходить з кола, а на його місце заходять молода з короваєм та молодий.

Програється двічі музичний супровід № ЗО.

Всі танцюристи беруться за руки, піднімають їх вгору і сходяться в тіс­не коло (обличчям до центру), виконуючи «дрібушки». На останній такт дів­чата беруться за стрічки від короваю. Потім молодий піднімає молоду на праве плече. Молода тримає коровай. Решта учасників «бігунцем» відхо­дять на свої попередні місця. Хлопці, міцно взявшись за руки, утворюють коло, а їм на руки сідають дівчата обличчям від центру кола. Руки вони кладуть хлопцям на плечі.

Виконується музичний супровід № 31.

Танцюристи в колі йдуть проти руху годинникової стрілки.

Виконується друга частина музичного супроводу N2 1.

Молода продовжує сидіти на плечі у молодого, а дівчата зіскакують із рук хлопців і утворюють велике півколо. Вони відтягують стрічки назад, відкриваючи молодих. Хлопці утворюють продовгувате коло — «віз», в се­редині якого знаходяться молоді.

Виконується двічі музичний супровід № 32.

«Поїзд» танцюристів «ковзним кроком» йде за праві куліси (до хати молодого). За ними, виконуючи «тинок», йдуть батьки і свати. Перший сват звертається до глядачів. Батьки і другий сват низько вклоняються глядачам, начебто запрошуючи їх на весілля.

А £гЕ=Ц‘ г ими і e£ltj — і г j — g* и

[ЗІ Грайливо

II-Г Г \ЦЇІЇ-Ш-Ц-\и^М

иьснсн(іомои(іц

-I

^ Л if

■ П.;;

— ■ J

—— 0

9

… "»

… 05Г 0

w

т^твда. гм/ддш

Швидко

U ДіЩсі^СГ’Г ІС-ГГГІЦ-Пі

£

I

Г райливо, граціозно

j/ll Я? р і п rj І гтп ТТЛ

щ Жартівливо

ш

U 1Г U №

»Г — 4-f-X-LE-iHMr: і :>~м~ д" V~ <г

Л ни

тт

ШФЫ

Г^і J

шт щ

. ff=S=1

j> j3 г Y і Г-

=F#^=

=Ы=±

У~ ‘ Iі-

=bte=f:*

—— .-р. ггг:

I 1 1 ”

r-|p~

Г—*

Uвидко Р я

4=^

1

_ ft___ 0——

t=!

ш=ы=

ів=^

—— rf-NH————

grsxg

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *