«ТРОПОТЯНКА»

В танці беруть участь шістнадцять виконавців (вісім дівчат і вісім хлоп­ців). Кількість їх можна збільшувати, але обов’язково так, щоб залишалося парне число танцюристів (вісімнадцять, двадцять і т. д.). Перед початком танцю виконавці за останньою правою кулісою вишиковуються в дві пара­лельні лінії, стаючи попарно обличчям до глядача і схрещуючи за спи­ною руки.

j*

Я’

У

Я 3

У

Схема 134

—««««

оотэоо————————

Схема 135

£«<«« з О 5

{;

!■’ : \

\ ;/ :

4 / / і

V S. s /

TOC \o "1-5" \h \z /— <4 V

О <У

с7 А Г07

00000000′ У

Схема 136 Схема 137

U

л

с

г

0<

р

V

о

Q

Схема 138

Схема 139

TOC \o "1-5" \h \z ^ ‘"V

/

Лі ц is. ‘-Л’ \ iOOt /

О с О J-‘L ОС \

Чг?7 тт ‘5 I?/ о* \ ■’ »с

Схсл*а /40 Схема 141 Схема 142

на «і» хлопці на правій нозі, а дівчата на лівій в одну мить піднімаються на півпальці і опускаються, не згинаючи ніг у колінах. Ліва нога у хлопців і права у дівчат відриваються від підлоги.

Корпус і голову хлопці нахиляють праворуч, дівчата ліворуч. Вони про­довжують трястися всім корпусом.

На 10-й такт виконують те саме. Хлопець починає з лівої ноги, а дів­чина — з правої.

Продовжуючи виконувати цей рух, пари міняються місцями так: друга і сьома йдуть ліворуч, а четверта і п’ята — праворуч (див. пунктир на схе­мі 140). Рух починають дівчата з лівої ноги. Перша і третя, шоста і восьма пари, виконуючи один парний оберт на місці, повертаються в початкове вихідне положення. Причому третя і восьма пари починають крок так: дів­чата з лівої, а хлопці з правої ноги і йдуть проти руху годинникової стрілки; перша і шоста пари починають крок — дівчата з правої, а хлопці з лівої ноги і йдуть за рухом годинникової стрілки (див. пунктир на схемі 141).

На 13—16-й такти пари виконують усе те, що вони робили з 9-го по 12-й, тільки міняються місцями: восьма пара з шостою і перша з третьою (схема 142). Всі пари весь час трясуть корпусом.

На кінець 16-го такту пари утворюють два кола, в яких дівчата стають праворуч від хлопців так, як зазначено на схемі 143, і кладуть одне одному руки на плечі.

V фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти танцюристи, що стоять у першому колі, яке знаходиться праворуч від глядача,

на затакт «і» трохи присідають і в ту ж мить піднімаються на низьких півпальцях лівої ноги;

на «раз» роблять крок правою ногою праворуч, поставивши її на низькі півпальці;

на «і» опускають п’ятку правої ноги, згинаючи її в коліні; на «два» приставляють ліву ногу на низьких півпальцях до п’ятки правої ноги в третю позицію (права нога попереду);

на «і» 2-го такту роблять крок правою ногою праворуч на низьких пів­пальцях;

на «раз» опускають п’ятку правої ноги;

на «і» приставляють ліву ногу до правої в шосту позицію на низьких півпальцях;

на «два» опускають п’ятку лівої ноги.

ч

TOC \o "1-5" \h \z М о; — у о; >U-:>0U< w «j<*

Os и о м >4j д д и< >о’"’с;:Г’" о<

"7 .С7„ .С V V и<

/О Г>з /о (-■ v "і с, , *>и и<-.

// \ ^ V / ‘ V \

У 4 Г; ° rj 3>U ^СГ’^»и<б

Схема /43 Схема 144 Схема 145

Під час виконання руху танцюристи трясуть усім корпусом.

Цим кроком вони йдуть по колу проти руху годинникової стрілки. Вико­навці, що стоять у другому колі, яке знаходиться ліворуч від глядача, тим же кроком, який починають з лівої ноги, йдуть по колу за рухом годинни­кової стрілки.

На 9—/2-м такти танцюристи, продовжуючи йти в своїх колах у тому ж напрямку і зберігаючи попереднє положення рук і голови,

на «раз» виконують легкий стрибок на півпальці обох ніг, повернувши корпус і п’ятки праворуч;

на «і» знову роблять легкий стрибок у цьому ж положенні;

на «два-i» повертають корпус ліворуч на низьких півпальцях обох ніг, повернувши п’ятки ліворуч.

Танцюристам, що стоять у колі, яке знаходиться праворуч від глядача, слід повертати корпус на кожний такт праворуч і ліворуч, і, навпаки, ліво­руч і праворуч — виконавцям, що стоять у колі, яке знаходиться ліворуч від глядача.

На кінець 12-го такту танцюристи в обох колах, стаючи парами облич­чям одне до одного, міняють положення рук так: дівчина кладе руки на плечі хлопцеві, а він їй на талію.

На 13—/6-м такти всі пари в колах виконують попарний оберт «низькою погаренкою», розкручуючись на дві паралельні лінії, які вишиковуються обабіч лівих і правих куліс у такому порядку: п’ята і восьма, четверта і пер­ша пари виконують оберти майже на місці, а шоста і сьома, третя і друга ідуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 143.

При цьому пари, які стоять у колі праворуч від глядача, кружляють за рухом годинникової стрілки, а пари, які стоять у колі ліворуч від глядача,— проти руху годинникової стрілки.

На кінець 16-го такту дівчата обох ліній стають обличчям до глядача і кладуть руки собі на талію, а хлопці — обличчям до дівчат і відводять руки в сторони. Кисті стиснуті в кулаки (схема 144).

VI фігура (16 тактів)

На 1—4-м такти дівчата, які стоять у лініях праворуч і ліворуч від гля­дача, виконують пружинистий крок в оберті. Обертаючись, вони прямують до середини сцени в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 145. Лінія виконавців, яка знаходиться праворуч від глядача, починає крок з правої ноги і кружляє проти руху годинникової стрілки, а лінія, що знаходиться ліворуч від глядача, починає крок з лівої ноги і кружляє за рухом годин — 251

2>U>

2<J <7

1>U8

><J<8

4>U5

4<J<5

3><J6

3<J<6

Схема 147

< \ /

ч ✓

■>тО;

ч~-<

(Эг<*

ч ✓

«>■&>)

N— ‘

•о^<«

(oV<«

4__ /

Схема 146

>[19]С

>*с

>’С

>[20]С

>[21]С

>°с

>зС

>*с

Схема 148

Схема 149

•jl f* о4 о

Схема 150

TOC \o "1-5" \h \z 6> j! О

5> I 1 о

*д / \ о

/ \

/ \

/ \

Схема 151

TOC \o "1-5" \h \z Д2 зО — 30|2^

* РС Д

А4 С Л ‘ .о

А3 2 С с

А6 7 С ^6 V

А5 8 С 5 *4

а78 56с Д 8 »с

1 6 (

Схема 152 Схема 153

На кінець 16-го такту виконавці утворюють дві діагоналі (див. схему 152), і дівчата кладуть собі руки на талію, а хлопці — за спину.

XI фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти дівчата

на «раз» роблять крок правою ногою праворуч;

на «і» приставляють ліву ногу до правої за шостою позицією;

на «два» знову роблять крок правою ногою праворуч;

на «і» переносять ліву ногу з трохи зігнутим коліном до кісточки правої ноги, присівши на правій нозі. Ступню лівої ноги тримають паралельно підлозі.

На «раз» 2-го такту опускають ліву ногу на підлогу;

на «і» злегка присідають на лівій нозі, переносячи до її кісточки праву ногу, трохи зігнуту в коліні. Ступня паралельна підлозі;

на «два» роблять крок правою ногою праворуч;

на «і» приставляють ліву ногу до правої в шосту позицію.

При виконанні цього руху танцюристи трясуть усім корпусом.

Виконавці стоять обличчям до глядача.

Одночасно з дівчатами той самий крок виконують хлопці, але починають його з лівої ноги. Дівчата прямують до останньої лівої куліси, а хлопці — до останньої правої. Першою за куліси проходить третя дівчина, за нею другий хлопець і т. д.

Кожен з хлопців по-своєму прощається з дівчиною. Один хоче поцілу­вати, другий дарує квіточку, третій шепоче щось на вухо тощо. Кожна дів­чина по-своєму реагує на прощання.

На останні такти сьомий хлопець простягає шостій дівчині руку, кличучи її до себе. Дівчина соромиться, але погоджується і теж простягає руки.

Дівчата беруть шосту дівчину за талію і затягують її за куліси. Те ж саме роблять і хлопці (схема 153).

vi

o< 1-х > G— ! > c—-

Yx

П Л „

І Схема 154

I

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *