ПОЛЬКА «САНЖАРИ»

Масовий танець, який виконують дівчата і хлопці. Вони парами, не беру­чись за руки, розташовуються по колу так, щоб кожні дві пари утворили чотирикутник. У чотирикутник стають так: хлопець першої пари — облич­чям, а дівчина — спиною до центру кола, у другій парі навпаки, дівчина — обличчям, а хлопець спиною до центру кола.

I фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти перша пара чотирикутника, починаючи рух з правої ноги, «перемінним кроком» іде до центру кола. Одночасно друга пара тим же кроком, який починає з правої ноги, відступає від центру кола в на­прямку, зазначеному пунктиром на схемі 154. На останню чверть 4-го такту хлопці зустрічаються і стають правими плечима один до одного. Так роб­лять усі пари чотирикутників.

На 5—6-й такти пари «перемінним кроком» міняються місцями і, від­ступаючи спиною, виконують «до-за-до».

На 7—8-й такти пари «перемінним кроком», який починають з правої ноги, повертаються у вихідне положення фігури.

На 9—16-й такти повністю повторюються рухи 1—8-го тактів. На остан­ню чверть 16-го такту пари беруться під праві руки, а ліві кладуть на талію.

II фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти пари, починаючи рух з правої ноги, «перемінним кро­ком» на місці обходять два повних кола за рухом годинникової стрілки. На останню чверть 8-го такту міняють руки (беруться під ліві руки, а праві кладуть на талію).

На 9—16-й такти, починаючи рух з лівої ноги, пари «перемінним кро­ком» також на місці обходять два повних кола в протилежному напрямку. На останній такт вони виконують «потрійний притуп».

Потім починають все спочатку.

Швидко

‘0*’:.ru UV uv *

Схема 155 Схема 156

Для закінчення

I Ult | цгацц F~| ц

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *