ПОДІЛЬСЬКА КАДРИЛЬ

Танець виконують чотири пари. Вони утворюють коло. Хлопці, які стоять у парі з дівчатами, беруть правою рукою їх ліві руки трохи вище лік­тя. Ці руки вони згинають. Вільні ж опускають вздовж корпусу.

I фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти пари «простим танцювальним кроком» ідуть по колу проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту вони швидко обертаються ліворуч на 360° і стають обличчям за рухом годинникової стріл­ки так, щоб дівчина знаходилася в колі, а хлопець назовні.

II фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти пари повторюють рухи І фігури, але йдуть по колу проти руху годинникової стрілки і на кінець останнього такту утворюють квадрат.

III фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти дві пари, що стоять навпроти, «простим танцюваль­ним кроком» міняються місцями, йдучи одна одній назустріч. Зустрівшись, одна з пар піднімає високо руки, утворюючи «ворота», крізь які пробігає інша пара. На кінець останнього такту пари повертаються обличчям до центру. Причому дівчина, не роз’єднуючи з хлопцем рук, обкручується на місці, пробігаючи попід рукою хлопця.

IV фігура (16 тактів)

На 1 /6-й такти інші дві пари виконують все те, що й дві попередні, але

на кінець останнього такту розмахують з’єднаними руками один раз вперед і один раз назад. Потім стають парами, як у польці (див. положення 32, рис. 52), і обкручуються один раз на місці.

II фігура (18 тактів). Кружляння

На /—2-й такти пари стають у коло і, не роз’єднуючи рук, піднімають їх угору. Дівчата, переступаючи дрібними кроками, роблять повний оберт ліворуч під з’єднаними руками. Хлопці залишаються на місці.

На 3—4-й такти кожна дівчина, роз’єднавши руки з хлопцем, з яким вона стоїть у парі, «простим танцювальним кроком» йде по колу проти руху годинникової стрілки до наступного хлопця (схема 213).

На 5—6 — й такти дівчата з’єднують навхрест руки з хлопцями сусідніх пар, піднімають їх угору і кружляють під руками ліворуч. Хлопці стоять на місці.

На 7—/6-й такти дівчата продовжують рух у тому ж напрямку, обер­таючись так само, як і на 5—6-й такти. 291

Поступово дівчата обходять усіх хлопців і на кінець 16-го такту повер­таються до тих, з якими стояли в парі. З ними вони з’єднують руки на­вхрест.

На 17—/8-й такти пари розходяться по діагоналі. На кінець 18-го такту виконавці роз’єднують руки і кладуть їх собі на талію.

Дві пари, які виходять на авансцену, стають спиною до глядача, а ті, що йдуть у глибину сцени,— обличчям до глядача (схема 214).

III фігура (18 тактів). Перехід

На 1-й такт пари, які стоять навпроти, роблять два «простих танцю­вальних кроки» назустріч одна одній.

На 2—3-й такти хлопці, порівнявшись, роблять випад і оберт, а дівчата плавно кружляють праворуч, просуваючись вперед. Руки долонями лежать у них на талії (схема 215).

На 4-й такт пари міняються місцями, зробивши два кроки.

На 5—6-й такти виконавці у парі повертаються обличчям один до одного. Хлопець бере правою рукою дівчину за талію, а ліву кладе собі на талію. Дівчина кладе праву руку на ліве плече хлопця, а ліву собі на талію. Обоє легенько нахиляють голови до лівого плеча. В такому положенні пари круж­ляють на місці. На кінець 6-го такту пари, роз’єднавши руки, стають так, як зазначено на схемі 216.

На 7—/2-й такти виконавці повторюють рухи 1—6-го тактів, причому міняються місцями дві пари, які стоять у глибині сцени, і дві пари, які зна­ходяться на авансцені (схема 217).

На 13—/8-й такти пари повертаються у вихідне положення (схема 214) і повторюють рухи 1—6-го тактів.

IV фігура (90 тактів). «Зірочка»

На 1—/2-й такти хлопці «простим танцювальним кроком» сходяться до центру сцени. Вони з’єднують ліві руки, утворюючи «зірочку», і йдуть про­ти руху годинникової стрілки. Праві руки хлопці кладуть собі на талію.

Одночасно дівчата, також поклавши руки на талію, йдуть назустріч одна одній у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 218.

На 2—3-й такти вони зустрічаються і виконують випад і оберт.

На 4-й такт міняються місцями, роблячи чотири «простих танцювальних кроки».

На 5 6-й такти, поклавши руки на талію, кружляють на місці.

На 7—12-й такти дівчата, повторюючи рухи 1—6-го тактів, повертаю­ться на свої попередні місця.

На 13-й такт кожний хлопець, звільнивши ліву руку, йде до дівчини, з якою він стоїть у парі. Дівчата виконують на місці «потрійний притуп».

На 14—17-й такти пари повторюють рухи 5—6-го тактів III фігури (кружляють на місці).

На 18-й такт хлопці, роз’єднавши руки з дівчатами, йдуть до центру сцени і, з єднавши ліві руки, знов утворюють малу «зірку». Дівчата, по­клавши руки собі на талію, дрібненькими кроками кружляють на місці за рухом годинникової стрілки.

Мелодія повторюється.

На 1—72-й такти (чотири рази підряд програється мелодія) виконавці повторюють рухи 1—8-го тактів чотири рази підряд. Хлопці на протязі всього танцю по черзі кружляють з кожною дівчиною, а дівчата, залишив­шись самі, кожного разу міняють напрямок, зустрічаючись по дві то на аван­сцені, то в глибині сцени, то біля правих і лівих куліс. Останній раз кожний хлопець кружляє з дівчиною, з якою він стоїть у парі. На 72-й такт пари з’єднують перед собою руки навхрест і стають так, як зазначено на схе­мі 214.

V фігура (18 тактів). Перехід пар

На 1—18-й такти повністю повторюється III фігура.

VI фігура (90 тактів)

На 1—90-й такти повністю повторюється IV фігура, але на цей раз малу «зірку» утворюють дівчата, а хлопці роблять переходи, які раніше ро­били дівчата (схема 219).

На останній такт хлопці й дівчата з’єднують перед собою руки навхрест і парами повертаються лівим плечем до центру сцени (схема 220).

VII фігура (18 тактів). Лінія

На 1—18 — й такти пари йдуть по колу проти руху годинникової стрілки, потім вишиковуються в одну лінію в глибині сцени обличчям до глядача і рухаються на авансцену.

VIII фігура (18 тактів)

На 1—8-й такти виконавці виходять на передній план авансцени і, по­вернувшись обличчям одне до одного, піднімають з’єднані руки вгору. Дів­чата роблять по черзі повний оберт ліворуч під з’єднаними руками (див. II фігуру). Першою починає пара, яка стоїть праворуч від глядача. Оберт виконується на кожних 2 такти. Після оберта виконавці опускають з’єднані руки перед корпусом.

(2 такти). Коли перша трійка відступає на свої попередні місця, за нею тим же кроком іде друга трійка.

На 5—8-й такти, коли друга трійка спиною відступає на свої попередні місця і зупиняється там, перша, не змінюючи кроку, начебто розгойдується, повернувшись на 45° праворуч, а потім на 45° ліворуч, і один раз обкручує­ться навколо себе так, як зазначено на схемі 232.

На 9—/2-й такти перша трійка стоїть на місці, а друга виконує те, що й перша на 5—8-й такти, але обкручується навколо себе в протилежному напрямку.

На 13—/6-й такти обидві трійки одночасно виконують «ворота» в трійці. На кінець останнього такту учасники трійок стають попарно (схема 233).

II фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти пари беруться під руки і кружляють на місці двічі пра­воруч, а потім, помінявши руки, двічі ліворуч. На кінець 4-го такту дівчата утворюють «ворота».

На 5—8-й такти крізь «ворота» дрібним «простим танцювальним кро­ком» проходять решта учасників. На кінець останнього такту хлопці стають з двох боків і спостерігають, як танцюють дівчата (схема 234). Дівчата в цей час утворюють коло, поклавши одна одній руки на плечі.

На 9—16 — й такти дівчата в колі «простим танцювальним кроком» ідуть по колу за рухом годинникової стрілки.

III фігура (16 тактів)

На 1—2 такти до дівчат підходять хлопці. Дівчата роз’єднують руки і утворюють разом з хлопцями трійки, ставши так, як на початку танцю.

На 3—4-й такти трійки тим же кроком ідуть назустріч одна одній. При зустрічі одна з трійок роз’єднує руки, а друга піднімає з’єднані руки високо вгору, утворюючи «ворота», крізь які проходить перша трійка.

HaJ> S-й такти всі учасники, не роз’єднуючи рук, утворюють загальне коло, идучи за рухом годинникової стрілки. На кінець останнього такту вони знову стають трійками.

На 9 /2-й такти трійки утворюють два маленьких кола, які переміщую­

ться одне за одним проти руху годинникової стрілки. На кінець останнього такту знов утворюють трійки.

На 13—/6-й такти трійки одна за одною йдуть на глядача і виходять зі сцени.

III фігура (16 тактів)

Виконується на мелодію пісні «Ой, лопнув обруч».

На 1 — й такт танцюристи в парах повертаються обличчям одне до одного (дівчата — ліворуч, а хлопці — праворуч). Вони з’єднують праві руки і під­німають їх над головою дівчини.

На 2-й такт всі дівчата обкручуються через ліве плече під з’єднаними руками.

На 3-й такт пари повторюють рухи 5-го такту І фігури. Обійшовши коло, вони зупиняються плечем до центру сцени.

На 4-й такт пари повторюють рухи 11-го такту І фігури.

На 5-й такт пари ідуть «простим танцювальним кроком» до центру сцени (схема 238), поклавши руки на талію.

На 6-й такт, зустрівшись, хлопець першої пари і дівчина другої пари і хлопець другої пари та дівчина першої пари і т. д. беруться під праві руки і, не змінюючи кроку, роблять коло на місці, повернувшись у початкове вихідне положення.

На 7 — й такт пари йдуть «простим танцювальним кроком» у напрямку, зазначеному на схемі 239. Виконавці обходять одне одного і міняються місцями.

На 8-й такт танцюристи виконують на місці «потрійний притуп». ЗО:

зазначеному пунктиром на схемі 246, до дівчини, яка стоїть праворуч від глядача. На кінець 4-го такту вони з’єднують перед собою руки навхрест.

На 5—/6-й такти танцюристи виконують ті ж рухи, що й перша пара.

Мелодія повторюється.

На 1—32-й такти дві пари, які стоять у глибині сцени, повторюють все те, що виконували перші дві пари, які стоять на авансцені.

II фігура (32 такти)

На 1—7-й такти всі хлопці одночасно, починаючи крок з правої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 247.

На 8-й такт вони, виконуючи «потрійний притуп», беруться під праві руки з дівчатами, до яких вони підійшли, і стають у вихідне положення (схема 248). Вільні руки кладуть собі на талію.

На 9—/2-й такти виконавці в парах «простим танцювальним кроком», який починають з правої ноги, обходять коло за рухом годинникової стріл­ки (схема 248). На останню чверть 12-го такту міняють положення рук: беруться під ліві руки, а праві кладуть собі на талію.

На 13—/6-й такти всі одночасно, починаючи крок з лівої ноги, обхо­дять коло проти ру^у годинникової стрілки. На кінець останнього такту роз’єднують руки і стають у вихідне положення II фігури.

Мелодія повторюється.

На 1—8-й такти хлопці «простим танцювальним кроком», який почи­нають з правої ноги, повертаються на свої попередні місця.

На 9—/6-й такти пари повністю повторюють рухи 9—16-го тактів по­чатку II фігури. На кінець останнього такту танцюристи в парах стають обличчям до центру сцени.

III фігура (16 тактів)

На 1—6-й такти перша пара, яка стоїть біля першої лівої куліси, і друга пара, яка стоїть біля третьої правої куліси, йдуть «простим танцювальним кроком», який починають з правої ноги, у напрямку, зазначеному пункти­ром на схемі 249.

Друга пара, дійшовши до центру сцени, піднімає з’єднані руки і утво­рює «ворота», крізь які проходить пара, що знаходилась ліворуч від глядача.

На 7—8-й такти пари, продовжуючи йти, повертаються і описують маленьке коло на місці проти руху годинникової стрілки. На кінець 8-го такту виконавці стають обличчям до центру сцени. ЗІ

VIII фігура (32 такти)

На 1—6-й такти пара, яка стоїть ліворуч від глядача на авансцені,

і друга пара, яка стоїть праворуч від глядача в глибині сцени, схрестивши перед собою руки, «простим танцювальним кроком», починаючи його з пра­вої ноги, йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 256.

Зустрівшись у центрі на останню чверть 6-го такту, вклоняються одна одній.

На 7—8-й такти, не роз’єднуючи рук, пари повертаються проти руху годинникової стрілки на 180°.

На 9—14-й такти виконавці продовжують іти на свої попередні місця.

На /5—16-й такти, не роз’єднуючи рук, пари повертаються проти руху годинникової стрілки на 180° і стають у вихідне положення цієї фігури.

Мелодія повторюється.

На 1—16-й такти повністю повторюються рухи попередніх 1—16-го так­тів, але танцюють дві інші пари.

IX фігура (32 такти)

На 1—7-й такти виконавці, не роз’єднуючи рук, «перемінним кроком», який вони починають з правої ноги, йдуть по колу за рухом годинникової стрілки.

На 8 — й такт, виконуючи «потрійний притуп», танцюристи роз’єднують руки, кладуть їх собі на талію і стають обличчям одне до одного так, як зазначено на схемі 257.

На 9—16-й такти «простим танцювальним кроком» ідуть по колу так: перший раз дівчина і хлопець при переході зустрічаються правими плечима, потім лівими і т. д. На останню чверть 16-го такту всі учасники опускають руки.

Мелодія повторюється.

На 1—16 — й такти, продовжуючи йти по колу, танцюристи виконують все те, що й на 1—16-й такти, тільки, зустрічаючись, дівчина з хлопцем

з єднують праві, а потім ліві руки над головою. На останню чверть 16-го такту зупиняються, і дівчина з хлопцем з’єднують перед собою руки нав­хрест.

X фігура (16 тактів)

На 1—16-й такти всі йдуть «перемінним кроком», який починають з правої ноги, по колу проти руху годинникової стрілки і, поступово прохо­дячи в глибині сцени, зникають за останньою лівою кулісою.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *