Перша дівчина з ряду, обтрушуючи фартух, грайливо підбігає до ряду хлопців, які гордовито стоять, не звертаючи на неї уваги. Дівчина, поба­чивши це, повертається до ряду дівчат, стає останньою і киває головою. У відповідь їй кожна дівчина кладе праву руку собі на ліве плече, а лівою рукою бере праву руку сусідки, яка лежить на плечі у неї, утворюючи «пле­тінь». Перша й остання дівчини в ряді кладуть вільні руки за пройми кеп­тара; в цей час починає грати музика

І фігура (16 тактів)

На 1—76-й такти дівчата, не порушуючи ряду, «кривим кроком», який починають з правої ноги, двічі обходять коло.

Під час руху вони грайливо позирають на хлопців. Хлопці з цікавістю спостерігають за тим, як танцюють дівчата.

На кінець останнього такту дівчата кладуть руки за пройми кептара і вишиковуються на авансцені так, як зазначено на схемі 129.

\

ч

Схема 130

ииииии

Схема 129

TOC \o "1-5" \h \z L? Г0 Чч,/ ^

О h 4 V "

Схежа /3/ Схема 132

Дівчата тих пар, які знаходяться в центрі, поклавши руки за пройми кептара, виконують на місці «дрібушки», а хлопці — «повзунець», спираю­чись на одну руку. На кінець 9-го такту пари стають у вихідне положення фігури.

На 10—/2-й такти останні дві пари «кривим кроком» виходять на се­редину півкола. Одночасно пари, які танцювали в центрі півкола, відсту­пають на свої попередні місця. Ті пари, які вийшли в центр півкола, на місці, не міняючи положення рук, виконують «дрібушки». На кінець 12-го такту всі виконавці, крім хлопця з третьої пари, відступають на свої попе­редні місця. Хлопець у цей час стає в центрі півкола і кладе руки за спину.

На 13—/6-й такти хлопці, які стояли в парах у півколі, поклавши собі руки за спину, «кривим кроком» сходяться в коло так, щоб хлопець, який залишився сам, стояв у центрі кола (схема 132).

На кінець останнього такту хлопці кладуть один одному руки на плечі, утворюючи замкнуте коло. Хлопець, який знаходиться в центрі кола, вико­нує на місці «дрібушки».

V фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти хлопці, які знаходяться в колі, починаючи крок з під­скоком з правої ноги, йдуть по колу проти руху годинникової стрілки.

Дівчата в цей час, піднявши зігнуті в ліктях руки на рівень плечей, кружляють на місці за рухом годинникової стрілки.

На 5—8-й такти хлопці виконують все те, що й на 1—4-й, тільки почи­нають крок з лівої ноги і йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. На кінець 8-го такту вони роз’єднують руки і кладуть їх собі за спину.

Дівчата в цей час виконують все те, що й на 1—4-й такти, тільки круж­ляють проти руху годинникової стрілки. На кінець 8-го такту вони опу­скають руки і кладуть їх за пройми кептара.

Хлопець, який знаходиться в центрі кола, весь час на місці виконує «дрібушки».

На 9—/4-й такти всі хлопці «кривим кроком» ідуть до тих дівчат, з якими вони стояли в парі, і виконують біля дівчат «дрібушки».

На 15— 16-й такти хлопці на місці двічі виконують «просту присядку». Дівчата в цей час «кривим кроком» обходять навколо хлопців у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 133.

VI фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти всі учасники утворюють «зірку» так: дівчата сходяться до центру сцени і з’єднують праві руки. Хлопці правими руками беруть 245

відведені в сторону ліві руки дівчат і, глибоко присідаючи, кладуть ліві руки собі на талію. В такому положенні дівчата виконують «крок з притупом», а хлопці на ліву ногу «мітелочку», ідучи за рухом годинникової стрілки. На кінець 8-го такту дівчата і хлопці роз’єднують руки і опускають їх. Одно­часно хлопці піднімаються з «присядки».

На 9—/2-й такти перша пара (та, яка стояла першою у півколі ліворуч від глядача) «кривим кроком» повертається і йде по колу проти руху годин­никової стрілки, а за нею — інші пари. На кінець 12-го такту вони вишико­вуються в півколо так, як зазначено на схемі 133, і схрещують перед собою руки.

На 13—/6-й такти пари виконують рух «під крило». На кінець 16-го так­ту дівчина кладе ліву, а хлопець — праву руку одне одному на талію. Вільні руки простягають перед собою високо вгору.

VII фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти пари «кривим кроком», починаючи його з правої ноги, обходять два кола проти руху годинникової стрілки і поступово, пара за парою, йдуть зі сцени за першу праву кулісу.

Дуже швидко

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *