«НА ГАЛЯВИНІ»

Перша частина

Виконується музичний супровід (цифри № 1—5).

Танцюристки знаходяться у першій лівій кулісі, а жіночий хор розта­шований у другій і третій лівих кулісах. Хлопці-танцюристи та чоловічий хор — у правих кулісах.

На сцені сонячна весняна галявина, на якій збирається молодь.

Програються 4 такти музичного вступу.

І фігура (32 такти)

Виконується музичний супровід (цифра № 1).

На 1—2-й такти за сценою жіночий хор починає співати українську на­родну пісню «Ой зацвіли фіалочки».

На 3—4-й такти з перших лівих куліс виходять групками танцюристки. Вони збирають уявні фіалки (у кожної дівчини в руках букетик фіалок). У цей час з’являється жіночий хор з других і третіх куліс і розташовується півколом біля задника сцени.

На 5—8-й такти дівчата, збираючи фіалки, плетуть вінки (уявно), ви­хваляються одна перед одною букетами.

На 9—16-й такти, зібравшись у коло, дівчата ніби одягають солістці вінок на голову і дарують їй всі букети фіалок. Дівчина-солістка стоїть У центрі кола на одному коліні, милується квітами. На кінець 16-го такту всі дівчата беруться за руки, утворюючи щільне коло і повернувшись облич­чям до центру. Дівчина-солістка з букетом фіалок залишається у колі.

На 17—18-й такти дівчата, не роз’єднуючи рук, відходять з кола спи­ною, починаючи з правої ноги, чотирма «простими танцювальними кро­ками».

На 19—20-й такти вони роблять чотири кроки вперед (до центру кола), трохи нахиляючи корпус уперед.

На 21—22-й такти дівчата знову спиною відходять назад.

На 23—24-й такти на кожну чверть такту похитуються праворуч і ліво­руч (всього чотири рази); голова нахиляється разом з корпусом.

На 17—24-й такти дівчина-солістка вітає всіх — робить «балансе» пра­воруч і ліворуч, обертається на 360° простим переступанням.

На 25—28-й такти дівчата, починаючи з правої ноги, йдуть по колу про­ти руху годинникової стрілки. Солістка йде їм назустріч за рухом годинни­кової стрілки.

На 29—32-й такти дівчата, утворивши два кола, пересуваються так: праве коло — за рухом годинникової стрілки, ліве — проти руху годинни­кової стрілки. Дівчина-солістка виходить уперед, на авансцену.

На кінець 32-го такту в правих кулісах починає співати чоловічий хор (цифра 2, 1-й такт).

II фігура (24 такти)

Виконується музичний супровід (цифра № 2).

На 2—3-й такти з правих куліс з’являються хлопці: попереду йдуть не­великими групками танцюристи, за ними — хористи (останні розташову­ються на сцені так, щоб не заважати танцям).

На 4—8-й такти всі дівчата, побачивши хлопців, збираються групками, шепочуться, жартують і відбігають до лівих куліс, весело сміючись і вигу­куючи. Хлопці рухаються до середини сцени.

На 9—16-й такти на слова: «Добрий вечір, дівчаточка!» — всі хлопці вклоняються танцюристкам, вітаючи їх і запрошуючи до танцю.

На 17—24-й такти співачки відповідають хлопцям.

На 17—20-й такти танцюристки, поклавши руки одна одній на плечі, йдуть простими кроками вперед (на хлопців). Дівчина-солістка залишає­ться на місці.

На 21—24-й такти дівчата опускають руки, беруться за кисті і одна за одною ланцюжком ідуть праворуч по колу за рухом годинникової стрілки. На кінець 24-го такту вони оточують солістку і виштовхують її з кола хлопців.

III фігура (64 такти)

Виконується музичний супровід (цифра № 3).

На 1—16-й такти дівчина-солістка спочатку соромиться, потім з бу­кетом фіалок простими кроками йде по колу (проти руху годинникової стрілки).

Хлопці відходять назад, до правих куліс. Один хлопець наближається до дівчини-солістки, його відштовхують, підходить другий, але і його відво­дять. Хлопці поступово оточують солістку. Дівчата з цікавістю чекають,

Ч,

J[41]

л

э

>

э

С

С

<

Схема 346

>\

W

vv

vv

о.

vy

vy

V

■ а

vy

vy

Ч/

V

w

vv

vV

Схема 347 Схема 348

Q л — х

Г\

Схема 349

VIII фігура (8 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 9 (17—24-й такти).

На 17-й такт дівчата, нахиливши корпус трохи вперед, швидко оберта­ються по колу, при цьому на «раз» ступають вперед лівою ногою, відокрем­люючи праву ногу від підлоги;

на «і» підстрибують на лівій нозі; на «два» ставлять вперед праву ногу; на «і» — пауза.

Одночасно на «раз» хлопці глибоко присідають на обидві ноги, коліна зведені, руки піднімають перед собою;

на «два», трохи піднімаючись з глибокого присідання, викидають уперед праву ногу, руки розводять у сторони.

На 18-й такт на «раз» повторюється все те, що хлопці робили на «раз» 17-го такту;

на «два» права нога викидається праворуч, коліна зведені, руки підняті в сторони.

На 19—24-й такти повторюються рухи 17—18-го тактів. На кінець 24-го такту хлопці підводяться з присідання, опускають руки.

IX фігура (8 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 9(25—32-й такти).

На 25—32-й такти дівчата, роз’єднавши руки і повернувшись через праве плече обличчям до хлопців, ідуть кожна до свого партнера дробітком (схема 351). Закінчують рух «потрійним притупом». Одночасно хлопці ви­конують на місці подвійний та одинарний дробіток з «потрійним притупом». На «раз» 25-го такту ступають правою ногою праворуч; на «і» приставляють ліву ногу до правої; на «два» роблять знову крок правою ногою праворуч; на «і» акцентовано ударяють лівою ногою біля правої.

На 26-й такт повторюються рухи 25-го такту, але з іншої ноги у проти­лежну сторону.

На «раз» 27-го такту роблять крок правою ногою праворуч; на «і» акцентовано ударяють лівою ногою біля правої ноги; на «два» роблять крок лівою ногою ліворуч; на «і» акцентовано ударяють правою ногою біля лівої ноги.

На 28-й такт виконується «потрійний притуп» з правої ноги.

Рух — одинарний дробіток з потрійним притупом — виконується двічі. На кінець 32-го такту хлопці беруть дівчат за руки.

X фігура (8 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 9 (33—40-й такти).

На 33—40-й такти танцюристи у парах роблять «тинок»» (па-де-баск), з акцентом ставлячи попереду ноги (дівчата спиною до глядача, хлопці — обличчям). Виконуючи «тинок» ліворуч, корпус повертають правим плечем уперед, праві руки випрямляють, ліві — згинають. Танцюристи дивляться одне на одного. На 33—39-й такти вони виконують сім «тинків», на 40-й такт — «потрійний притуп».

XI фігура (8 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 9 (41—48-й такти).

На 41—48-й такти танцюристи у парах роблять «низьку погаренку», тобто швидке попарне обертання на місці: дівчина кладе руки на плечі хлоп­цеві, танцюрист бере обома руками дівчину за талію; праві ноги ставлять на півпальці одну біля однієї так, щоб внутрішні сторони ступнів були разом, ліві ноги на півпальцях біля п’ятки правої ноги.

На «раз» ступають правою ногою, повертаючись на 90°;

на «і» приставляють ліву ногу біля п’ятки правої ноги. За один такт пари повертаються на 180°, тобто міняються місцями, за два такти вони роблять повний оберт на 360°.

На кінець 48-го такту пари роз’єднують руки, хлопці стають попереду дівчат обличчям до центру кола, а дівчата — за хлопцями, руки кладуть за пройми кептара (схема 352).

XII фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 10).

Співає чоловічий склад хору.

На 1—8-й такти дівчата, переступаючи ногами, виконують на місці оберти (за 8 тактів два повних оберти). Хлопці дробітком сходяться у коло (схема 352).

На 9—76-й такти дівчата повторюють рух VI фігури, а хлопці з’єдну­ють руки і йдуть по колу так, як дівчата в 9-му такті VII фігури.

XIII фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 11(1 — 16-й такти).

На 1—2-й такти дівчата у півколі, тримаючись за пройми кептара, вико­нують два «голубці» праворуч і ліворуч.

На 3-й такт, не міняючи положення рук, протягом всієї фігури дівчата роблять такі рухи:

на «раз» ставлять на підлогу ліву ногу, відвівши праву ногу праворуч;

на «два» опускають на підлогу праву ногу, відвівши ліворуч ліву ногу (коліно випрямлене).

На 4-й такт дівчата виконують два біги на місці з лівої і правої ноги. На 5—/6-й такти чотири рази повторюються рухи 1—3-го тактів. Одночасно хлопці, переступаючи, як дівчата у VIII фігурі, швидко йдуть по колу за рухом годинникової стрілки. На 1—8-й такти голова на­хилена праворуч, а на 9—14-й такти — ліворуч. На «раз» 13-го такту всі хлопці різко присідають, на «раз» 16-го такту — встають з присідання і роз’єднують руки.

XIV фігура (8 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 11 (17—24-й такти). Хлопці, що розвертаються через праве плече обличчям до дівчат, і дів­чата просуваються назустріч одне одному.

На 11-й такт на «раз» роблять крок правою ногою вперед; коліна трохи зігнуті, руки вільні;

на «два» роблять легкий стрибок на правій нозі.

На 18-й такт повторюються рухи 1-го такту, але з лівої ноги.

На 19-й такт на «раз» роблять крок правою ногою праворуч;

на «і» вдаряють лівою ногою поряд з правою; на «два» роблять крок лівою ногою ліворуч; на «і» вдаряють правою ногою біля лівої.

На 20-й такт на «раз» роблять крок правою ногою праворуч; на «i-два» роблять два удари лівою ногою об підлогу, корпус поверта­ють вперед правим плечем, коліна зігнуті трохи більше, руки на талії; на «і» — пауза.

На 21—24-й такти повторюються рухи 17—20-го тактів, тільки з іншої

ноги. Виконавці повинні за ці 4 такти помінятися місцями і закінчити рух,

ставши обличчям одне до одного (дівчата у внутрішньому колі, хлопці — у зовнішньому).

XV фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 12).

На 1—/6-й такти всі танцюристи повертаються правим плечем до цен­тру кола, хлопці беруть дівчат правою рукою за талію, дівчата — лівою рукою беруть хлопців за талію і бігом просуваються по колу за рухом го­динникової стрілки (схема 353).

Під час бігу на 2 такти (чотири біги) корпус нахиляється вперед, вільні руки закриваються, на 3-й такт (два біги) корпус вирівнюється, вільні руки

і c<

I s

Схема 354

розводяться в сторони, виконавці в парі відвертають голову одне від одно­го. На 4-й такт (два біги) вони знову дивляться одне на одного. За 16 так­тів ця комбінація повторюється чотири рази.

На кінець 16-го такту всі стають широким півколом і кладуть одне од­ному руки на плечі (схема 354).

XVI фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 13).

На «раз» 1-го такту всі роблять крок лівою ногою ліворуч;

на «два» легенько стрибають на лівій нозі, праву ногу піднімають перед лівою ногою, трохи зігнувши її у коліні, голову повертають ліворуч.

На 2-й такт повторюються рухи 1-го такту, але з іншої ноги в іншу сторону.

На 3-й такт почергово викидають поперед себе праву і ліву ногу, погляд спрямований на глядача.

На 4-й такт усі зіскакують на обидві ноги (за другою позицією).

На 5—8-й такти повторюються рухи 1—4-го тактів.

На 9—16-й такти всі роблять дробіток на місці. Дівчата кладуть руки за пройми кептара, хлопці вільно опускають руки вниз.

XVII фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 14). У музичному супроводі перші 3 такти — пауза.

На 1—3-й такти танцюристи виконують «переступчик». Нахиливши корпус уперед, спрямувавши погляд на центр сцени,

на «раз» усі з акцентом ступають правою ногою трохи вперед попереду лівої (виворітно); ліву ногу відривають від підлоги, руки закладають за спину;

на «і» ставлять на підлогу ліву ногу, відриваючи від підлоги праву ногу;

на «два» з акцентом ставлять праву ногу праворуч від себе (за другою позицією), ліву ногу відривають від підлоги;

на «і» знову ставлять ліву ногу на підлогу.

Протягом 3 тактів танцюристи просуваються по центру сцени.

На 4-й такт на два акорди музичного супроводу усі виконавці почергово вдаряють об підлогу правою і лівою ногами, ще більше нахиляючи корпус.

На 5—6-й такти всі роблять чотири «вірьовочки» назад з правої ноги. Корпус випрямляють, руки розведені в сторони.

На 7-й такт на «раз» роблять крок уперед правою ногою, корпус трохи повертають лівим плечем уперед, ліву руку закривають перед собою;

TOC \o "1-5" \h \z ‘■V p\ \ ^ /Я

a / ч \ — Q^

Г 4 / Lf \ *Л’

J \ / < ?3 JVC T$>

$ $ Чр

Схема 355 Схема 356

на «два» підстрибують на правій нозі, відриваючи ліву ногу від підлоги.

На 8-й такт виконується «потрійний притуп», починаючи з лівої ноги, корпус трохи нахиляється, руки закладаються за спину.

На 9—15-й такти повторюються рухи 1—8-го тактів.

На 16-й такт дівчата потрійними переступами відходять назад. Хлопці виконують «присядку» і підводяться на обидві ноги за другою позицією. Одночасно два хлопці вибігають вперед на авансцену (схема 355).

XVIII фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 15).

Соло двох хлопців.

На 1-й такт хлопці опускаються у повне присідання, трохи повернув­шись один до одного; руки розводять у сторони.

На 2-й такт, підводячись трохи з повного присідання, вони обертаються на 360°: правий хлопець на лівій нозі через праве плече, піднімаючи праву ногу, лівий хлопець — на правій нозі через ліве плече, піднімаючи ліву ногу. Руки розведені в сторони.

На 3-й такт танцюристи опускають ступню піднятої ноги на підлогу і стають на коліно другої ноги, підтягнувши її до ступні опорної ноги; кор­пус нахиляють один до одного, руки закривають.

На 4-й такт, підводячись з глибокого присідання, хлопці ставлять ту ногу, яка була на коліні, на каблук у сторону від себе, корпус відхиляється від виставленої ноги; руки широко розводяться в сторони.

На 5—8-й такти повторюються рухи 1—4-го тактів, але з іншої ноги в іншу сторону.

На 9—16-й такти хлопці-солісти повторюють рухи 1—8-го тактів. На кінець 16-го такту солісти швидко відходять на свої місця.

На 1—16-й такти дівчата виконують рухи VII фігури, починаючи пра­воруч; руки кладуть за пройми кептара.

Хлопці виконують рухи XII фігури, починаючи рух обличчям до своїх дівчат.

XIX фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 16).

Соло одного хлопця та двох дівчат.

На 1—8-й такти дві крайні дівчини просуваються «чесанкою» (почер — гове швидке викидання ніг уперед, коліна не згинаються) до центру сцени, як зазначено на схемі 356; руки кладуть за пройми кептара.

На 9—16 — й такти дівчата повертаються на свої місця.

Хлопець-соліст вискакує на центр сцени і на 1 — 16-й такти робить «кро­кодила» (опираючись то на одну, то на другу руку, викидає вперед обидві ноги). На кінець 16-го такту соліст стає на своє місце.

Усі інші виконавці на 1—8-й такти роблять дробіток; на 9—16-й такти легким стрибком стають парами спиною до іншої пари і дрібними пересту — пами парами повертаються на 360° , погляди спрямовані одне на одного, руки опущені вздовж корпусу.

XX фігура (24 такти)

Виконується музичний супровід (цифра № 17).

Соло двох пар.

На 1—3-й такти з обох сторін сцени два хлопці виводять за руки на центр сцени своїх дівчат. Правий від глядача хлопець лівою рукою тримає праву руку дівчини, лівий — правою рукою ліву руку дівчини (вільні руки розведені).

На 4-й такт хлопці швидко присідають і встають з присідання обличчям до дівчат, правою рукою хлопці беруть дівчат за талію, в лівих, розведених у сторону руках тримають праві руки дівчат. Дівчата лівими руками три­маються за праві лікті хлопців.

На 5—8-й такти у парах солісти виконують «середню погаренку».

Одночасно всі інші танцюристи на 1—8-й такти повертаються праворуч і крокують один за одним по півколу, погляд спрямований на солістів.

На 9—23-й такти хлопці, не змінюючи положення рук, опускаються в глибоке присідання і, повертаючись разом з дівчатами, що їх підтримують, виконують «повзунець» (почергове швидке викидання ніг вперед у повному 1 присіданні); дівчата роблять дрібне переступання; за 15 тактів вони по­винні обернутись чотири рази.

На 24-й такт хлопці встають з присідання обличчям до глядача, правою рукою тримають дівчат за талію, ліві руки піднімають в сторони — вгору; дівчата лівими руками тримають хлопців за талію, праві руки кладуть за пройми кептара. Дві пари солістів швидко повертаються на свої місця.

На 9—16-й такти усі виконавці, крім солістів, повертаються ліворуч (на 90°) обличчям до центру сцени і також на кожну чверть кожного такту ступають лівою ногою ліворуч, приставляючи до неї праву ногу. Так вони повертаються на свої попередні місця. З кожним кроком лівої ноги голову нахиляють ліворуч, а коли приставляють праву ногу до лівої, голову підні­мають. Руки вільно опущені вздовж корпусу.

На 17—24-й такти усі виконавці повертаються по парах обличчям одне до одного, хлопець бере обома руками дівчину за талію, а дівчина кладе обидві руки і голову на ліве плече хлопця, у такому положенні пари прости­ми кроками на кожну першу чверть кожного такту обертаються двічі на місці.

XXI фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 18).

Соло одного хлопця.

На 1-16-й такти соліст вискакує в центр півкола і у швидкому темпі робить «закладку» на обидві ноги: знаходячись у глибокому присіданні (ліва нога попереду правої),

на «раз» відводить ліве коліно ліворуч, ліву ногу з півпальців перево­дить на ребро (майже на підйом), вага корпусу на правій нозі, корпус трохи повертається ліворуч, розведені руки допомагають рівновазі;

на «два» переносить вагу корпусу на ліву ногу з відведеним праворуч коліном і ставить її на ребро (майже на підйом). На кінець 16-го такту со­ліст підводиться і відходить на своє місце.

На 1—8-й такти решта виконавців, повернувшись обличчям до хлопця — соліста, беруться за руки і півколом, нахиливши корпус уперед, з правої ноги крокують до центру півкола. Потім ударяють правою ногою об підлогу.

На 9—16-й такти всі вирівнюють корпус і відходять на свої місця, почер­гово виставляючи на носок (на кожну чверть такту) то ліву, то праву ногу.

XXII фігура (32 такти)

Виконується музичний супровід (цифра № 19).

Соло дівчини і хлопця.

На 1—16-й такти дівчина з правого кута сцени на «раз» 1-го такту ступає вперед правою ногою, піднімаючи вгору праву руку, ліва рука на талії;

на «два» вона виконує з лівої ноги «голубець», повернувшись на 180°.

На 2-й такт солістка робить три переступи — лівою, правою, лівою но­гами, повертаючись на 360°. Праву руку дівчина кладе на талію. За 16 так­тів дівчина описує коло і зупиняється у лівому куті авансцени.

На «раз» 1-го такту хлопець одночасно, просуваючись за дівчиною, на повному присіданні робить крок правою ногою вперед, ліву ногу виносить вперед;

на «два» вдаряє стопою лівої ноги об підлогу.

На 2-й такт він повторює попередні рухи. Руки широко розведені в сторони.

На 3—4-й такти хлопець повторює рухи 1—2-го тактів, але з іншої ноги. За 16 тактів хлопець проходить за дівчиною коло і зупиняється у правому куті авансцени.

На 17—24-й такти солісти з різних кутів авансцени наближаються одне до одного (обличчям до глядача), виконуючи «чесанку»; руки дівчина кладе за пройми кептара. У хлопця руки за спиною.

На 25—32-й такти вони виконують «велику погаренку» (попарний оберт: крок і стрибок на праву ногу, руки з єднані, як у «середній пога — ренці»).

Усі інші виконавці на 1—4-й такти чотири рази (на першу чверть кож­ного такту) плещуть у долоні.

На 5—8-й такти танцюристи спостерігають за солістами (хто піднімає догори одну руку або дві, хто вигукує тощо).

TOC \o "1-5" \h \z Л /J C\

} > С С /J U 4 \

*"’0 < ‘;.’ /з V V/ c

Z Mo 7 _? 4 7-\ ^

~ 4| /’ ‘i^

A^ 4W^V

Схема 357 Схема 358

TOC \o "1-5" \h \z w WUWUUUUU V ^

АААЛЛ

v v v—: V V V_________________ "V________ v V—

v v >—-rr~v

v—————————————————— v v >—v v v—

Схема 359 Схема 360

XXIV фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 21).

На 1—/6-й такти дівчата з півкола стають у лінію і розташовуються у глибині сцени обличчям до глядача. Просуваються таким чином: дівчата, що знаходяться біля правих куліс, роблять крок правою ногою і пристав­ляють до неї ліву ногу, решта танцюристок, виконуючи той же крок, руха­ються з лівої ноги.

На 1—8-й такти одночасно хлопці, поділившись по п’ять чоловік, біжать по колу праворуч і ліворуч і вишиковуються, як зазначено на схемах 358 і 359.

На 9—/2-й такти хлопці на місці роблять дробіток.

На 13—/6-й такти вони виконують ритмічний малюнок:

^ V 7 ^ ^ 1 ч ^ | 7 ^ Г~і І — 4 І

На кожну зазначену ноту танцюристи ступають почергово то правою, то лівою ногою. Руки на талії.

XXV фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 22).

На 1—/6-й такти дівчата, вишикувавшись у лінію обличчям до глядача, беруться за руки і виконують швидкі переступи, нахиляючи голову:

на «раз» вони роблять крок правою ногою праворуч;

на «і» приставляють ліву ногу до правої;

на «два» дівчата знов ступають крок правою ногою праворуч, ліву ногу відриваючи від підлоги;

на «і» злегка згинають коліно правої ноги, а ліву ногу, зігнуту в коліні, притулюють ступнею до кісточки правої ноги; голову нахиляють праворуч.

На 2-й такт усе повторюється, але з іншої ноги в іншу сторону. Рух вико­нується протягом 16 тактів.

На 1—8-й такти хлопці виконують «гайдук-круч»: на «раз» опускаються у повне присідання, ступні і коліна стулені, коліна повернуті праворуч, руки, навпаки,— ліворуч;

на «два» трохи підводяться на лівій нозі, відривають праву ногу від підлоги і відводять ступню праворуч п’яткою вгору; коліна стулені, спря­мовані ліворуч, руки — праворуч.

На 9—14-й такти хлопці «боковими присядками» вишиковуються у дві лінії (по 5 чоловік у лінії), як показано на схемі 360: хлопці, що йдуть у лі­нію праворуч, викидають праву ногу; права рука на талії, ліва відведена 60

в сторону. Хлопці, що утворюють ліву лінію, виконують ті ж самі рухи, що і попередні, але з іншої ноги.

На «раз» /5-го такту хлопці глибоко присідають, закривають руки і по­вертаються обличчям один до одного;

на «два» викидають ногу вперед (хлопці, що стоять у правій лінії,— ліву ногу, в лівій — праву ногу).

На «раз» 16-го такту хлопці ставлять на підлогу ногу;

на «два» вдаряють ступнею другої ноги об підлогу, нахиляючи корпус до виставленої ноги, руки розведені в сторони.

XXVI фігура (24 такти)

Виконується музичний супровід (цифра № 23).

На 1—3-й такти дівчата, починаючи з правої ноги, біжать на авансцену, нахиливши корпус уперед і спрямувавши погляд на глядача.

На 4-й такт виконавиці роблять «потрійний притуп», випрямляючи кор­пус і поклавши руки за пройми кептара.

На 5—8-й такти вони виконують рухи VI фігури.

На 9—16-й такти дівчата роблять «чесанку» і закінчують її ударом лівої ноги об підлогу.

На 11—24-й такти дівчата розбігаються і стають у шаховому порядку, як зазначено на схемі 361.

На 1—4-й такти хлопці стоять на місці.

На «раз» 5-го такту вони плещуть у долоні до кінця 16-го такту.

На 17—24-й такти всі хлопці підбігають до дівчат (схема 362) і стають перед ними на крок.

XXVII фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 24).

На 1—8-й такти дівчата на місці виконують «обертаси».

На «раз» 1-го такту хлопці присідають, спираючись на праву руку.

На «раз» 2-го такту вони викидають ноги ліворуч на каблуки, ліву руку кладуть на потилицю.

На 3—4-й такти повторюються рухи 1—2-го тактів, але в іншу сторону і кладуть другу руку. За 8 тактів хлопці виконують цей рух 4 рази.

На 9—16-й такти дівчата, зробивши крок уперед, беруть правими ру­ками ліві руки хлопців і виконують рухи VI фігури. Ліві руки дівчат опу­щені вниз. Одночасно хлопці, не підводячись з присідання, почергово вино­сять ноги уперед — навхрест (на «раз» кожного такту). На 16-й такт хлопці піднімаються з присідання.

)<

>;cj>

Схема 363

XXVIII фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 25).

На 1—2-й такти, обернувшись одне до одного обличчям, виконавці па­рами роблять «середню погаренку».

На 3—4-й такти дівчата сусідніх пар міняються місцями, зробивши один оберт, при цьому дівчина, що стоїть ліворуч, пропускає поперед себе дів­чину, що стоїть праворуч (схема 363). Одночасно хлопці різко присідають і встають з присідання у позу з розведеними в сторону руками обличчям до дівчат. За 16 тактів цю перебіжку дівчат від одного хлопця до другого пари виконують чотири рази.

XXIX фігура (16 тактів)

Виконується музичний супровід (цифра № 26).

Співає весь хор.

На 1—14-й такти всі танцюристи парами виконують «низьку погаренку».

На 15-й такт усі повертаються обличчям до глядача. Дівчата трохи на­хиляють корпус вперед і закривають праві руки, а хлопці присідають, три­маючи правими руками дівчат за талію (лівими руками дівчата беруть хлопців за талію).

На 16-й такт хлопці піднімаються з присідання. Усі виконавці стають у фінальну позу, широко розводячи вільні руки.

Помірно

2. 4. Та всі го — ри та до — л и — ни по— кри— ли,

Музика К. Мяскова

rttr

ЩО* би ту— ДИ мо — — день — КІ УО->-

1. Ой зацвіли фіялочки, зацвіли, 3. Ходила там Василинка знизенька,

Та всі гори та долини покрили. А за нею їй миленький стихенька.

2. Та всі гори та долини покрили, 4. Ой ходи ж ти, мій миленький, за мною,

Щоби туди молоденькі ходили. Люба моя розмовонька з тобою.

ftp \

— Лоб _ оий ве — мір, дів. ча_ точ _ ка! Як ду_ жі.? Здо _ ро _ ві?

Ми до тан _ цю ле _ гі. ни. ки як о. дин го« то. ві.

1. Гей, Карпати, рідні гори, ой як любо з вами!

Вітрець тихо повіває над полонинами.

2. — Добрий вечір, дівчаточка! Як дужі? Здорові?

— Ми до танцю, легіники, як один готові.

3. — Як ви хочте, легіники, з нами танцювати,

То хто зловить фіялочку, буде її мати!

і

г

SHAPE \* MERGEFORMAT

[б] Танець

f——————————————— Г-#

EJ -Г * EJ

ms

ILryip

Ой за — цві — ли я — гі — донь-ки в ви — со — ких Кар — па — тах,

61

Як за- чу_ ю ко — ло — мий — ку, за — чу — ю, за — чу — ю!

Швидко

гНт

-г fpi

■ — j—і

=н^н

Цр 1

=РЗ=

<SIM-

Ш

і—

!в-

• т —

—►!

🙂 r

D її

С

IГ Lr IГ [}!:£/:№-г: Ш

Uf І i jSr: Ц І Г g

m

f if Qif tfr if f ■

і

‘г

*

rfr

f

‘1 1

t J

f.

Ь імУ^і

1 «Русские народные танцы», М., 1949, стор. 6.

1 Ивановский, Бальный танец XVI—XIX веков, «Искусство», 1948,

стор. 131.

Аад мелодій побутових і сюжетних танців має спільну основу і відзначається двома характерними рисами. Ті мелодії, які грають до танцю, мають одноплановий лад (мажорний чи мінорний). У тих же мелодіях, які виконують для слухання, спостеріга­ються значні ладові зрушення — перемінний лад або ж однойменний мажор та мінор. У всіх мелодіях побутових та сюжетних танців широко застосовуються знаки альтерації.

з двох восьмитактових періодів. Проте часто це співвідношення порушується введенням нових тактів як у мелодичний контекст, так і в формі вступу чи коди. Це стосується тих мелодій, які грають до танцю.

Значна частина мелодій складається з трьох, чотирьох і навіть більше періодів. Вони являють собою розгорнуті інструментальні п’єси, які виконують для слухання.

зв 3 Йим» характеризуючи той чи інший танець, ладові особливості та форму його

мелодії не будемо давати.

1 Трапляються козачки, яким передує повільний, ліричного характеру вступ. Цей вступ тільки підкреслює вогненний темперамент танцю. Деяким з них властиве ліричне забарвлення.

на «два» хлопець переступає на праву ногу з поворотом праворуч, одно­часно зігнуту в коліні ліву ногу виносить назад; на «і» — пауза.

Далі рух починається з іншої ноги.

Підскоки з відставлянням ноги на п’ятку (спільні для жінок і чоловіків).

Вихідне положення — шоста позиція ніг.

На «раз»— підскік на лівій нозі, праву поставити на п’ятку вперед; на «і» — знову підскік на лівій нозі, праву підняти перед собою поряд з лівою на 45°, коліно зігнути;

на «два» перескочити на праву ногу, ліву ногу підняти в повітря поряд

з правою на 45°, коліно зігнути; на «і» — пауза.

Далі все спочатку, але з іншої ноги.

Варіант підскоку з відставлянням ноги на п’я т к у (спільний для жінок і чоловіків).

Вихідне положення — шоста позиція ніг.

На «раз» першого такту — підскік на лівій нозі, праву поставити на п’ятку;

на «і» — знову підскік на лівій нозі, праву підняти на 45°, коліно зігнути;

на «два» поставити обидві ноги за шостою позицією; на «і» — пауза.

На «раз» другого такту перескочити на ліву ногу; на «два» приставити праву ногу до лівої.

Підскік з обертом (жіночий).

Вихідне положення — шоста позиція ніг.

На затакт «і», злегка присівши на обох ногах, підстрибнути на правій нозі. Одночасно ліву ногу, зігнувши в коліні, відірвати від підлоги і повер­нутися праворуч на 180°;

на «раз» — притуп лівою ногою; на «і» — притуп правою ногою; на «два» — притуп лівою ногою; на «і» — пауза.

На другий такт рух починається з лівої ноги, причому поворот робиться праворуч.

Так само рух виконується з другої ноги. 81

На «раз» злегка ковзнути носком лівої ноги і повернути п’ятку ліворуч. Винести вперед навхрест і підняти над підлогою майже на 90° праву ногу. Праву руку на рівні грудей зігнути перед корпусом, ліву відвести на рівень грудей назад ліворуч. Корпус направити лівим плечем вперед, голову повер­нути назад;

на «два» ноги, корпус і голову перевести у вихідне положення, руки праворуч.

Потім рух починається спочатку, з тієї ж ноги.

Варіант оберту (чоловічий).

Вихідне положення — перша позиція ніг, руки розведені в сторони, кисті стиснуті в кулаки.

На «раз» підстрибнути, перескочивши на ліву ногу і злегка нахилившись ліворуч. Праву ногу ледь підняти над підлогою і зігнути перед лівою впе­ред навхрест.

На «два» — те, що й на «раз», але на другу ногу.

Одвертання (парний рух, спільний для жінок і чоловіків).

Вихідне положення — виконавці стають парами, обличчям одне до одно­го, плечем у напрямку руху — дівчина правим, а хлопець лівим. Хлопець правою рукою тримає ліву руку дівчини. З’єднані руки підняті і відведені назад нижче рівня плечей. Вільні руки знаходяться на талії.

На перший такт хлопець з лівої, а дівчина з правої ноги виконують один раз «тинок» з просуванням вперед, ледь одвертаючись одне від одного. Одночасно вони проводять з’єднані руки внизу вперед, витягуючи їх вгору, не вище рівня плечей. Під час повороту танцюристи злегка вклоняються одне одному.

На другий такт — те, що й на перший, але рух починають з іншої ноги

і з’єднані руки проводяться знизу назад, у вихідне положення.

Парні повороти (спільні для жінок і чоловіків).

Вихідне положення — хлопець і дівчина стоять обличчям одне до одного. Хлопець бере дівчину правою рукою за талію, ліву кладе їй на плече. Дів­чина обидві руки кладе на плечі хлопця.

На «раз» першого такту треба праву ногу поставити перед лівою навхрест.

На «і» підскочити на лівій нозі.

На «два» перескочити на праву ногу.

На «і» підскочити на правій нозі.

На другий такт виконати «потрійний притуп».

дівчата опускаються на праві коліна і довільними рухами правих і лівих рук нібито виривають бур’ян, який вони знаходять серед маку.

З 1-го по 10-й такти мелодії четвертої строфи на слова:

Сапайте, ой, по горі льон, льон,

По долині мак, мак.

— Любі наші маківочки,

Просили вас соколочки,

Сапайте мак так, так,—

усі учасниці хороводу одночасно роблять півоберт правим плечем до центру кола, нахиливши корпус трохи вперед. У руках уявна сапа, ручку якої по­середині беруть правими руками, а кінець — лівими. З легким притупом правих ніг зліва від себе дівчата роблять один удар сапами. Потім, стоячи на місці, вдруге ударяють сапами прямо перед собою. Третій удар сапами роблять справа від себе. Те ж саме роблять на притуп лівої ноги, тільки перший удар сапами починають справа від себе. Так на чотири притупи на місці б’ють (сапають) землю сапами дванадцять разів.

З 1-го по 10-й такти мелодії п’ятої строфи на слова:

Жніть, ой, на горі льон, льон,

По долині мак, мак.

— Любі наші маківочки,

Просили вас соколочки,

Жніть його так, так,—

усі дівчата нахиляються вниз. Правими руками вони ніби тримають серпи. Ліві руки їх опущені додолу. Одночасно з притупом правих ніг вони опи­сують правими руками перед собою справа наліво чверть кола, начебто захоплюють серпами маковиння. Потім лівими руками зверху ніби беруть відділене серпом маковиння і різким рухом правих рук до себе зрізують його, виносячи руки в початкове положення. Лівими руками відкладають зрізаний мак ліворуч. Так вони роблять чотири рази, тільки притуп після Другого разу починають з лівої ноги.

З 1-го по 10-й такти мелодії шостої строфи на слова:

В’яжіть, ой, по горі льон, льон,

По долині мак, мак.

— Любі наші маківочки,

Просили вас соколочки,

В’яжіть його так, так.

дівчата, що утворили коло, згинаючись додолу справа від себе, ніби беруть перевесло і розкладають його перед собою. Потім зліва від себе також обома Ю5

взявши великий молот, підходить до ковадла. Вони починають кувати залі­зо: перший удар молотком робить «коваль», показуючи місце, куди має бити молотом «помічник». Отже, по ковадлу один раз б’є «коваль», один раз «помічник». Лівою рукою він час від часу повертає кліщами залізо, що лежить на ковадлі. Так вони роблять вісім раз підряд (чотири — «коваль»

«коваль» швидко підходить до бочки з водою і опускає в воду залізо. В цей час всі учасники хороводу вимовляють «ш-ш-ш», імітуючи шипіння.

З 5-го по 8-й такти мелодії п ятоі строфи на слова:

Ой так, ой так, так гвозді виробляє,—

«помічник» роздуває вогонь міхом в горні, а «коваль» нібито кліщами витя­гає дріт, кладе його на ковадло і молоточком, який бере в праву руку, заго­стрює кінець.

З 5-го по 8-й такти мелодії шостої строфи на слова:

Ой так, ой так, так коням накладають,—

«помічник» стає спиною, «коваль» піднімає його праву ногу, трохи присі­даючи, затискує її своїми колінами і вдає, що прикладає до кінського копита підкову.

З 5-го по 8-й такти мелодії сьомої строфи на слова:

Ой так, ой так, так ухналі вбивають,—

приміривши підкову, прибиває її до копита ухналями. Кінці ухналів, що стирчать, відщипує щипцями, зарашпільовує і пускає «коня».

З 5-го по 8-й такти мелодії восьмої строфи на слова:

Ой так, ой так, так обручем стягають,—

«помічник» торкається руками землі, а «коваль» описує руками над його спиною кола і набиває цвяхи (легенько б’є кулаком по спині).

З 5-го по 8-й такти мелодії дев’ятої строфи на слова:

Ой так, ой так, так на точилі точить,—

«коваль» сідає і вдає, що спочиває, а «помічник», стаючи на підніжок, кру — 12 тить правою рукою точильне колесо, трохи піднімаючи і опускаючи ногу.

На 6-й такт усі повертаються рухом «припадання» за рухом годиннико­вої стрілки. Вихідне положення — третя позиція ніг, права нога попереду. Під час повороту на місці кожна дівчина піднімає роз’єднані руки над голо­вою і проводить ними по вінку, ніби поправляючи його, а потім по стрічках.

На останню чверть 6-го такту, зробивши повний (на 360°) оберт на міс­ці, зупиняються обличчям до центру кола, знову взявшись за руки.

На 1—8-м такти повністю повторюються рухи 5—6-го тактів, тільки всі дівчата йдуть у протилежний бік, тобто за рухом годинникової стрілки, а по­ворот на місці — «припадання» — роблять проти руху годинникової стріл­ки. Вихідне положення — третя позиція ніг, ліва нога попереду.

III фігура (4 такти)

На 9—/2-м такти дванадцять дівчат, що знаходяться в колі, поділяю­ться на дві однакові групи і, починаючи з правої ноги, розходяться простими кроками в різні сторони (схема 53). Йдуть вони одна за одною, слідом за першою (ведучою). Руки під час руху опущені вниз і трохи відведені від корпусу долонями назовні. Можна взяти кінці стрічок у руки і теж відвести їх трохи в сторони.

Розходячись, дівчата утворюють дві «зірки». Праворуч від глядача шість дівчат з’єднують ліві руки, утворюючи «зірку», ліворуч — праві. Вільні руки продовжують підтримувати кінці стрічок.

Кожна група дівчат проходить по одному колу. На 12-й такт музичної фрази стають у дві лінії попереду «марени» обличчям до глядача. Шлях їх руху позначено на схемі 54 пунктиром.

Шість дівчат, що стоять праворуч від глядача, йдуть у «зірці» проти руху годинникової стрілки, інші шість — за рухом годинникової стрілки.

IV фігура (4 такти)

На 1—2-м такти дівчата стають попереду «марени» у дві лінії, по шість у кожній, обличчям до глядача (схема 55). Ті, що стоять у другій лінії, беру­ться за руки і піднімають їх над головою, утворюючи «ворота». В той же час перша група виконавиць, повернувшись лівим плечем до глядача і почи­наючи крок з правої ноги, обходить дівчат другої лінії, як показано пунк­тиром на схемі 55. Наприкінці останньої чверті 2-го такту дівчата першої лінії стають у вихідне положення IV фігури і, взявшись за руки та піднявши їх угору, утворюють «ворота».

На 3—4-м такти, повторюючи рухи перших 2 тактів, дівчата другої лінії обходять перший ряд (схема 56). Наприкінці 4-го такту всі стають у дві лінії, обличчям до глядача (схема 57).

Під час виконання IV фігури крайні дівчата (зліва й справа від гля­дача) кладуть вільні руки собі на талію.

V фігура (4 такти)

На 5—8-м такти, піднявши з’єднані руки над головою, дівчата обох ліній розходяться в різні сторони (схема 57) і на кінець 8-го такту стають по діа­гоналях (схема 58).

Протягом 8-го такту всі повертаються на місці в різні сторони: ті, що стоять справа від глядача,— направо, а ті, що зліва,— наліво. Отже, вони стають одна за одною впівоборота до глядача.

Дівчата, які стоять справа від глядача, кладуть ліву руку собі на праве плече, а праву — на праве плече дівчини, що стоїть попереду. Таким чином утворюється «плетінь». Кожна перша дівчина в першій і другій лініях кладе вільну руку собі на талію.

VI фігура (4 такти)

На 9—/2-м такти всі розходяться в різні боки так, як показано на схе­мі 59, і в процесі руху утворюють два кола — справа і зліва від глядачів. Ве­дучі обох груп наближаються до дівчат, які замикають їх шістку, і таким чином утворюють незамкнене коло, а потім виводять дівчат у дві лінії по діагоналі (схема 60).

VII фігура (12 тактів)

На 1—4 — й такти обидві лінії дівчат, що знаходяться по боках «марени», рухаються навколо неї. Та лінія, що на початку фігури знаходиться зліва від глядача, проходить ближче до дерева, і кожна дівчина не зупиняючись, знімає з нього лівою рукою один вінок. На останню чверть 4-го такту, після обходу «марени», виконавиці рухаються зліва й справа від «марени».

На 5—8-м такти дівчата проходять попереду «марени», прямуючи по діа­гоналі. Перша дівчина, що справа від глядача, йде ліворуч, а перша дівчина, що зліва від глядача,— праворуч. Так, через одну, проходять і решта дівчат (див. пунктир на схемі 61).

На 9—/2-м такти ведучі дівчата, дійшовши до перших куліс справа й зліва від глядача, прямують до авансцени. Кожна з тих, що йдуть зліва від глядача, тримає вінок у лівій руці і, зустрівшись у центрі авансцени з дівчиною, яка йде з правого боку, продовжує рухатися з нею в парі в гли­бину сцени. Обнявши одна одну за талію, вони піднімають руки з вінками над головою. Дійшовши до «марени», пари розходяться в різні сторони: перша — направо, друга — наліво (схема 62). 18

Наприкінці 12-го такту виконавиці утворюють навколо «марени» два кола так, як показано на схемі 63. Шість дівчат зовнішнього кола стають обличчям до центру. Таким чином, дівчата в двох колах стоять обличчям одна до одної.

Кожна дівчина внутрішнього кола тримає в лівій руці вінок.

VIII фігура (12 тактів)

На 1—2-й такти шість дівчат внутрішнього кола беруться за руки і під­німають їх над головою, утворюючи «ворота», в які проходять дівчата зов­нішнього кола, починаючи крок з правої ноги. На останню чверть 1-го такту, помінявшись місцями, всі одночасно повертаються через праве плече, роз’єд­нуючи руки. Дівчата, які після повороту утворюють внутрішнє коло, стають спиною до «марени», беруться за руки і підносять їх над головою.

Дівчата зовнішнього кола стають обличчям до центру.

На 2-й такт повторюються рухи 1-го такту, тільки у «ворота» проходять вже інші дівчата.

На 3—4-й такти дівчата, обнімаючи одна одну правою рукою, підні­мають вільні руки вгору і парами обходять коло за рухом годинникової стрілки.

На останню чверть 4-го такту, роз’єднуючи руки, всі стають у вихідне положення 3-го такту. Дівчата внутрішнього кола, які стоять спиною до «марени», беруться за руки і піднімають їх над головою, тримаючи вінки у лівій руці. Кожна з дівчат, що стоїть поряд, бере вінок своєї сусідки пра­вою рукою. Дівчата зовнішнього кола, які стоять обличчям до «марени», також з’єднують руки, але не піднімають їх угору.

На 5—8-й такти дівчата внутрішнього й зовнішнього кіл, не роз’єднуючи рук, разом починають крок з правої ноги, рухаючись у різні сторони: дів­чата внутрішнього кола йдуть за рухом годинникової стрілки, дівчата зов­нішнього кола — проти. На останню чверть 8-го такту всі стають у вихідне положення 5-го (схема 64).

На 9—/2-й такти дівчата зовнішнього кола, не роз’єднуючи рук, підхо­дять до дівчат внутрішнього кола і проходять у «ворота». З’єднані руки дівчат внутрішнього кола в цей час опускаються за спиною дівчат зовніш­нього кола. Не роз’єднуючи рук, усі дівчата обходять повне коло за рухом годинникової стрілки, виконуючи «припадання». Вихідне положення — тре­тя позиція ніг; у дівчат, які стоять обличчям до глядача, попереду права нога, а в тих, що стоять спиною до глядача, попереду ліва нога.

Руки на останню чверть 12-го такту роз’єднуються.

з’єднують руки в центрі кола, утворюючи малі «зірки». Дівчата, які стоять у колі праворуч від глядача, з’єднують праві, а ті, що стоять ліворуч,— ліві руки. Вільні руки кладуть собі на талію.

V фігура (16 тактів)

На /—8-м такти дівчата, які стоять у «зірці» праворуч від глядача, «перемінним кроком» ідуть за рухом, а ті, що стоять ліворуч,— проти руху годинникової стрілки. На останній такт виконують «потрійний притуп». Одночасно, повертаючись в протилежні боки, міняють руки.

На 9—16-й такти «перемінним кроком» рухаються в протилежні боки. На останній такт виконують «потрійний притуп» і кладуть руки собі на талію.

VI фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти за першими ведучими кожної групи «перемінним кро­ком», який починають з правої ноги, дівчата йдуть у напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 10. На кінець 8-го такту вони утворюють один ряд, стаючи обличчям до глядача.

На 9—16-й такти всі дівчата, не порушуючи ряду і виконуючи «вірьо­вочку», яку починають з правої ноги, відходять у глибину сцени. На остан­ній такт виконують «потрійний притуп», одночасно повертаючись на 90 в різні сторони, як зазначено пунктиром на схемі 6.

VII фігура (16 тактів)

На 1—16-й такти всі дівчата «перемінним кроком», який починають з лі­вої ноги, йдуть за ведучими в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 11, і залишають сцену, зникаючи за останніми кулісами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *