КОЗАЧОК (ПЕРШИЙ)

У танці беруть участь двадцять хлопчиків, з них два малюки.

Перед початком танцю виконавці розміщуються за кулісами так, як зазначено на схемі 305.

II фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти від виконавців відокремлюється другий хлопчик, що наступає на першого, виконуючи «дрібушки». Перший хлопчик здивовано відступає, а решта виконавців ідуть за солістом, підбадьорюючи його спле­скуванням у долоні (схема 309).

На 5—8-й такти перший хлопчик робить широкий жест правою ру­кою, ніби прихлопує забіяку донизу. Той присідає і робить вісім «пов — зунців».

На 9—12-й такти забіяка робить одну «присядку» та, підхоплений під руки двома хлопчиками, які стояли ближче до нього, виконує «розтяжку внизу». Одночасно під ним проскакує третій хлопчик, який налітає на пер­шого хлопчика грудьми (схема 310).

На 13—16-й такти перший хлопчик відтісняє нового напарника на се­редину сцени, де вони беруться правими руками і стають у позу гри в пере­тягування (схема 311).

III фігура (16 тактів)

На 1—12-й такти перший та третій хлопчики перетягують один одного (по два такти на кожне перетягування). Решта виконавців розбиваються

На 9—/6-м такти соліст, побачивши своїх товаришів, відходить назад, продовжуючи грати. Одночасно нові виконавці тим же кроком йдуть до

нього (схема 349).

III фігура (16 тактів)

На 1—8-м такти другий і третій хлопчики виймають з кишень сопілоч­ки, грають на них та пританцьовують на місці. Одночасно перший хлоп­чик виконує три «присядки з почерговим винесенням ноги навхрест другої» та один «потрійний притуп». На кінець 8-го такту хлопчики дружно вико­нують «потрійний притуп».

На 9—/6-м такти перший хлопчик рухається попереду, другий і тре­тій — позаду нього. Всі, граючи на сопілках, виконують той же «боковий крок з притупом». На кінець 16-го такту хлопчики вишиковуються в лінію біля задника сцени обличчям до глядача (схема 350).

IV фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти хлопчики тим же рухом просуваються вперед на аван­сцену.

На 5—6-м такти вони дружно виконують дві «присядки з почерговим винесенням ноги навхрест другої».

На 7—8-м такти вони завзято виконують «дрібушку з синкопованими ритмами».

На 9—10-й такти перший хлопчик грає на сопілці. Одночасно другий та третій хлопчики виконують дві «вірьовочки» та «потрійний притуп».

На 11—/2-м такти другий хлопчик грає на сопілці, одночасно пер­ший та третій хлопчики виконують навколо себе «боковий крок з при­тупом».

На 13—14-й такти третій хлопчик грає на сопілці. Перший та другий хлопчики виконують дві «вірьовочки» та «потрійний притуп».

На 15—/6-м такти всі дружно виконують «дрібушки з синкопованими ритмами» (схема 351).

V фігура (16 тактів)

На 1—8-м такти хлопчики грають на сопілках і просуваються по колу «боковим кроком з притупом». Одночасно з третьої правої куліси виходять три хлопчики, вищі на зріст, і дивляться на танцюристів.

На 9—/6-м такти, побачивши своїх товаришів, хлопчики відходять на­зад, виконуючи «простий танцювальний крок». Одночасно новоприбулі наступають вперед на перших хлопчиків, виконуючи «дрібушку з синкопо­ваними ритмами» (схема 352).

цюжком до задника сцени, виконуючи «човгунець», потім знову до аван­сцени, де шикуються в одну лінію обличчям до глядача (схема 29).

VIII фігура (8 тактів)

На 1—2-м такти ведучий звертається до «лісорубів»: «Сядьмо погост­рити?» Всі хлопці опускаються на праве коліно (обличчям до глядача), щоб погострити лезо.

На 3—4-й такти на вигук ведучого «Ге!» хлопці кладуть топірці лезом на підлогу і повертають лезо ліворуч, не відриваючи від підлоги.

На 5—6-м такти знову вигук ведучого: «Ге!» Хлопці перевертають лезо іншим боком і повертають його праворуч, також не відриваючи від підлоги.

На 7—8-й такти — повторюють рухи 3—4-го тактів.

IX фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти танцюристи продовжують стояти на правому коліні. Ведучий звертається до «лісорубів»: «Гострий топірець?» «Лісоруби» від­повідають: «Гострий!» Ведучий: «Підемо порубати?» Всі відповідають: «Підемо!» — і піднімаються.

На 5—8-й такти хлопці ідуть за ведучим по колу праворуч «човгунцем»

На 9—16-й такти Микола плеще в долоні, вигукує: «Тут будемо танцю­вати!»— і біжить до останньої лівої куліси. Прикладає руки до рота, на­чебто кличе друзів. На останній такт, запрошуючи їх, махає рукою.

I фігура (16 тактів)

На 7—7-й такти виконавці трійками, «кроком з підскоком і пробіжкою», рухаються за Миколою в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 103. Попереду трійок, поклавши руки на талію і виконуючи «тинок», біжить Ми­кола. В глибині сцени колона виконавців повертається обличчям до глядача

і прямує на авансцену в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 104.

На 8-й такт всі виконавці одночасно роз’єднують руки, кладуть їх собі на талію і на місці виконують «потрійний притуп».

На 9—/6-й такти дівчата, кружляючи і виконуючи «припадання», відхо­дять по чотири до лівих і правих куліс (схема 105).

На останній такт дівчата, роблячи «потрійний притуп», повертаються обличчям до хлопців. Хлопці в цей час роблять на місці «присядку» і «ви­хиляс». На останні 2 такти вони відходять до правих і лівих куліс (по двоє в різні сторони), а Микола біжить до центру сцени в напрямку, зазначе­ному пунктиром на схемі 105. Всі учасники (хлопці) виконують «присядку з обертом» (двоє з правої ноги, а двоє з лівої, Микола з будь-якої).

II фігура (16 тактів)

На 1—7-й такти хлопці присідають на ліву ногу, а праву витягують упе­ред; вони беруть дівчат за руки так: ту дівчину, яка стоїть ліворуч від них, лівою рукою за ліву руку, а дівчину, яка стоїть праворуч, правою рукою також за ліву руку. Вільні руки дівчата відводять у сторони. Виконуючи «перемінний крок», вони рухаються по колу проти руху годинникової стріл­ки. Хлопець повертається на місці в тому ж напрямку на подушечці лівої ноги, не відриваючи її від підлоги; права нога весь час витягнута вперед.

На 8-й такт трійки виконують «потрійний притуп», роз’єднують руки і кладуть їх собі на талію. При цьому хлопці піднімаються і стають облич­чям до центру сцени, а дівчата повертаються спиною до центру сцени.

Одночасно (на 1—8-й такти) Микола в центрі сцени робить «присядку

з розтяжкою внизу».

На 9—77-й такти дівчата, то розводячи руки в сторони, то кладучи їх собі на талію (положення рук міняється на кожний музичний такт), виконують «тинок» і біжать до центру сцени в напрямку, зазначеному

пунктиром на схемі 106.

Всі вони з правої ноги виконують на 6 тактів тричі рух III фігури, за­кінчуючи його «потрійним притупом» (схема 127).

IX фігура (8 тактів)

На 8 тактів усі виконавці, не порушуючи ряду:

на «раз» кладуть один одному руки на плечі і роблять крок правою ногою праворуч. Крайні в ряду хлопці відводять вільні руки в сторони;

на «і», переносячи на праву ногу вагу корпусу, трохи присідають на неї, повертаючи корпус і голову ліворуч. П’ятка лівої ноги відривається від підлоги;

на «два-і» все повторюється, починаючи з другої ноги, в іншу сторону.

На перших 4 такти ватажок співає:

І ти гуцул, і я гуцул,

Оба носим кептар куций,

На 5—8-й такти хлопці йому відповідають:

Ми у горах родилися,

В Черемошах хрестилися.

X фігура (8 тактів)

На «раз» 1-го такту, не міняючи положення, виконавці підстрибують на правих ногах, одночасно виворітно виносять ліву ногу, зігнуту в коліні, пе­ред собою;

на «два» рух повторюється з другої ноги.

На «раз-і-два» 2-го такту виконується рух з винесенням лівої, правої

на «два» ставлять ліву ногу на підлогу позаду правої;

на «і», трохи акцентуючи, роблять крок правою ногою вперед.

На «раз» 2-го такту знову підстрибують на правій нозі, просуваючись вперед і відриваючи ліву ногу від підлоги;

на «і» ставлять ліву ногу на підлогу позаду правої; на «два», акцентуючи, роблять крок вперед правою ногою; на «і» легко повертаються на півпальцях правої ноги лівим плечем до глядача і рух починають з другої ноги.

Двічі виконавши цей рух на 4 такти, всі виконавці на останню восьму 4-го такту б’ють об підлогу ступнею правої ноги; нахиляючи вперед корпус

II фігура (16 тактів)

На 1—2-й такти пари, тримаючись за схрещені перед собою руки, вико­нують «крок з підстрибуванням» на одній нозі, починаючи його з правої ноги. Перша, друга, третя й четверта пари відступають назад, а п’ята і шоста йдуть уперед так, як зазначено пунктиром на схемі 169.

На 3—4-й такти перша, друга, третя і четверта пари, виконуючи попе­редній рух, йдуть уперед, а п’ята і шоста — відступають назад на свої попе­редні місця (див. пунктир на схемі 170).

На 5—6-й, 9—10-й і 13—14-й такти повторюються рухи 1—2-го, а на 7—8-й, 11—/2-й і 15—/6-й такти — рухи 3—4-го тактів.

III фігура (16 тактів)

На 1—4-й такти дівчата, які стояли в парах праворуч, «буковинським перемінним кроком» ідуть до середини сцени і на кінець 4-го такту кладуть одна одній руки на плечі, утворюючи внутрішнє коло. Дівчата, які стояли в парах ліворуч, тим же рухом сходяться, беруться за руки і утворюють зовнішнє коло.

На 5—16-й такти дівчата внутрішнього кола «кроком з перехрещуванням ніг», який починають з правої ноги, йдуть за рухом годинникової стрілки, а дівчата зовнішнього кола, виконуючи той же рух,— проти. Дівчата вну­трішнього кола проходять по колу тричі, а дівчата зовнішнього — двічі (див. схему 171).

IV фігура (16 тактів)

На 1—2-й такти дівчата зовнішнього кола роз’єднують руки, поверта­ються через ліве плече на 180° і знову беруться за руки. Дівчата внутріш­нього кола опускають руки, повертаються на 90° ліворуч, з’єднують праві руки в центрі кола, утворюючи «зірку», а лівими руками тримаються за з’єднані руки дівчат зовнішнього кола.

На 3—/6-й такти всі виконавці «буковинським перемінним кроком» йдуть за рухом годинникової стрілки.

V фігура (16 тактів)

На 1-й такт всі дівчата роз’єднують руки. Танцюристки внутрішнього кола повертаються до дівчат зовнішнього кола і навпаки, дівчата зовніш — 47

опущені вниз. На кінець 3-го такту хлопці зустрічаються в глибині сцени, біля третіх куліс і стають в одну лінію (схема 188).

На 4-й такт вони виконують «потрійний притуп», повертаючись облич­чям до глядача, перший, четвертий і п’ятий — через ліве плече, а другий, четвертий і шостий — через праве.

Програється перша частина музики, 8 тактів.

На 1—8-й такти, виконуючи стрибки із згинанням ноги в коліні» з обох ніг і зберігаючи лінію, всі просуваються вперед до авансцени. Руки розведені.

Програється друга частина музики, 8 тактів.

На 1—7-й такти перший, четвертий і п’ятий хлопці, виконуючи «при­сядку з ударом по халяві», переміщуються по лінії авансцени до лівих куліс, пропускаючи вперед другого, третього і шостого хлопців, які, повторюючи той самий рух, але з іншої ноги, ідуть до правих куліс.

На 8-й такт усі виконують «потрійний притуп».

Програється третя частина музики, 8 тактів.

На 1—7-й такти хлопці відходять спиною, виконуючи «вірьовочку», яку починають з правої ноги.

На 8-й такт усі роблять «потрійний притуп».

Програється вступ, 4 такти.

На 1-й такт шостий, другий і четвертий хлопці виконують такий рух:

на «раз» стрибають на праву ногу, ліву, трохи зігнуту в коліні, підні­мають;

на «два» ударяють лівою ногою об підлогу поряд з правою. Руки розве­дені в сторони. Вони ніби викликають третього, першого і п’ятого хлопців на танець і повертаються ліворуч на 90°.

На 2-й такт третій, перший і п’ятий хлопці, повторюючи попередній рух

з правої ноги, повертаються обличчям до другого, четвертого і шостого хлопців (схема 189).

На 3-й такт шостий, другий і четвертий хлопець повторюють виклик, виконуючи попередній рух.

На 4-й такт третій і п’ятий хлопці, відповідаючи на виклик, роблять той же рух, а перший хлопець, виконуючи три маленьких кроки, вибігає вперед до центру сцени.

VII фігура (24 такти)

Програється перша й друга частина музики, 16 тактів.

На 1—/2-м такти перший хлопець, розвівши руки в сторони, виконує «повзунець». Решта танцюристів плещуть у долоні.

На 13—76-й такти перший хлопець виконує «просту присядку» і, закін­чуючи її, відходить трохи назад.

Програється третя частина музики, 8 тактів.

На 1—8-й такти п’ятий і шостий хлопці міняються місцями так, як за­значено пунктиром на схемі 190. Вони виконують «простий крок з ударом ногою об підлогу». П’ятий хлопець робить його з правої ноги, а шостий —

з лівої.

Решта виконавців продовжують плескати в долоні.

VIII фігура (12 тактів)

Програється музичний вступ, 4 такти.

На 1—4-й такти другий і четвертий хлопці, виконуючи «просту присяд­ку» із стрибком з перехрещуванням ніг, рухаються до перших куліс, як за­значено пунктиром на схемі 191. Другий хлопець виконує те ж саме з лівої ноги і переміщується до першої лівої куліси. Шостий, третій, перший і п’я­тий хлопці на місці двічі виконують «дрібушку».

Програється перша частина музики, 8 тактів.

На 1—8-й такти, роблячи «присядку з ударом по халяві», другий хло­пець, ударяючи по правій нозі, переміщується по лінії авансцени до першої лівої куліси, а четвертий хлопець, ударяючи по лівій нозі, переміщується до першої правої куліси. Решта хлопців виконують на місці «стрибок з уда­ром по халяві» (схема 192).

IX фігура (16 тактів)

Програється друга частина музики, 8 тактів.

На 1—7-й такти другий і четвертий хлопці, помінявшись місцями, в цен­трі сцени виконують «присядку з ударом по халяві». Другий хлопець по­вертається через ліве плече на 360°, а четвертий хлопець — через праве.

На 1—4-й такти шостий і третій хлопці, виконуючи «дрібушку» з ударом ноги об підлогу, повертаються на 90° праворуч. Руки в них розведені в сто­рони на рівні плечей. На кінець 4-го такту третій і шостий хлопці стоять обличчям до першого і п’ятого.

На 5—7-й такти шостий і третій хлопці повертаються також праворуч на 90°, а перший і п’ятий — ліворуч.

На 8-й такт всі виконують «потрійний притуп» і зупиняються обличчям до глядача.

Програється третя частина музики, 8 тактів.

На 1—7-й такти другий і четвертий хлопці, виконуючи «вірьовочку» з переступанням, відходять у глибину сцени (схема 193). Руки у них на талії. 41

Так вони «перемінним кроком» кружляють по колу проти руху годинни­кової стрілки.

III фігура (8 тактів)

На /-8-й такти пара повністю повторює І танцювальну фігуру.

IV фігура (8 тактів)

На 1—8-й такти хлопець бере правою рукою пальці лівої руки дівчини і підносить їх високо вгору так, щоб дівчина могла повернутися під його рукою. Хлопець кладе вільну (ліву) руку собі на талію. Права рука дів­чини опущена вниз. Пара стає так, як зазначено на схемі 200.

Хлопець «перемінним кроком» іде по колу проти руху годинникової стрілки, а дівчина в цей час кружляє під його рукою за рухом годинникової стрілки.

Потім починають все спочатку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *