«КОСАРІ»

Масовий танець, який може виконувати багато танцюристів (чоловіків). Вони заздалегідь розподіляються на окремі групки (по п’ять або шість виконавців). Кожний перший з групи «косар», а другий — ведучий.

Перед початком танцю виконавці шикуються один за одним.

I фігура (16 тактів)

На 1—/6-й такти всі одночасно, починаючи рух з правої ноги, звичай­ним кроком ідуть за рухом годинникової стрілки, утворюючи коло (мож­ливий варіант — півколо). На кінець 16-го такту всі «косарі» повертаються через праве плече на 180° і стають обличчям до ведучих.

II фігура (16 тактів)

На 1—8-й такти «косар», відступаючи по колу, виконує «вірьовочку». Руки відведені трохи в сторони. Решта учасників груп ідуть за своїми веду­чими звичайним кроком по лінії просування «косаря».

На 9—/6-й такти «косарі» на місці виконують «просту присядку» або «малий тинок». Одночасно решта виконавців ідуть за ведучими в напрямку, зазначеному пунктиром на схемі 26.

Кожен з виконавців, проходячи біля «косаря», на першу чверть наступ­ного такту змахує правою рукою, описуючи в повітрі невеличке коло, на­чебто косить. На кінець 16-го такту всі стають у вихідне положення танцю.

Швидко

«««

_______

vvvvvV

Схема 21

■ …- j — ж

> ■ я

. t f____

ІНІНІ

IS1

+dr J~+

:=-=Й^]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *