«КАША»

Виконавці — діти (дівчатка і хлопчики). Вони беруть невеличкі патички і складають їх у купу по середині майдану. Біля купки патичків стає дів­чинка. Вона поправляє складені патички. А тим часом дівчатка і хлопчики стають у два ряди біля купки патичків так, як зазначено на схемі 27. Ряди стають обличчям одне до одного на відстані чотирнадцяти кроків.

Дівчинка, що стоїть біля купки патичків, бере з купки один патичок і йде за ним до ряду хлопчиків. Вона кладе той патичок перед одним з них. Це означає, що дівчинка просить його допомогти «варити кашу». Хлопець вклоняється дівчинці, піднімає покладений перед ним патичок і йде з нею до купки патичків «варити кашу».

З 1-го по 11-й такти мелодії першої строфи на слова:

Що ступлю, то влуплю

Сухого деревця, ліщини.

Наварю я каші,

А в тій каші грудка глини.

Хто ю буде їсти?

Хлопчики, хлопчики!

Дівочки, дівочки!——

учасники хороводу йдуть «простим танцювальним кроком», зберігаючи ряди, до купки патичків і відступають спиною на свої попередні місця. Як тільки ряди зупинилися, хлопчик, якого вибрала дівчинка, бере з купки патичок і йде до ряду дівчаток. Він кладе патичок перед одною з них і за­прошує тим самим її допомогти «варити кашу». Дівчинка вклоняється хлоп­чикові і йде з ним до купки патичків. Решта виконавців хороводу, які стоять у рядах, повторюють все те, що вони робили, виконуючи першу строфу хоро­водної пісні, але в третьому рядку тексту в кожній наступній строфі змі­нюють лише одне слово: «грудка мила», «сиру» і, нарешті, «масла». Запро­шені дівчатка і хлопчики «варити кашу» стають біля патичків так, як зазна­чено на схемі 28,

Проспівавши останню (четверту) строфу, ряди вже не відходять на свої попередні місця, а кожний з учасників поспішає до купки патичків, щоб захопити один з них, тобто «взяти каші з маслом».

Дівчинка, що не встигла схопити патичок, стає по середині майдану, і хо­ровод виконується спочатку.

Примітка. Коли ж кілька дівчаток не встигнуть захопити собі патичок, тоді одну з них вибирають жеребком. Проте кожний хлопчик повинен подбати,

/? "о л ^’С2′-7\° *>ч д ^

TOC \o "1-5" \h \z г* Л h -* ї-,’* ^ л"> v

Гг, І.0 С Э 7 / г> л ‘ с

vC<c^c ^С<С

Схема 29 Схема 30

щоб дівчинка, яка виявиться поряд з ним, взяла патичок. Крім цього, ряди, спі­ваючи хороводної пісні, в кінці строфи разом відповідають на запитання: «Хто ю буде їсти?». Якщо йдеться про глину, мило і сир, дівчатка відповідають, що «хлоп­чики», а хлопчики, навпаки,— «дівчатка». Виникає своєрідна суперечка між ними. В останній строфі, коли в «каші» з’являється «грудка масла», кожний ряд відпо­відає вже за себе.

Швиденько

^У«« І і |Г j її I $ $ $ $

Що ступ — лю, то влуп — лю су — хо — го де — рев — ця,

ЩJ г І 1 і І і’ § І і1 / Д І і1

лі — щи — ни, лі — щи — ни. На — ва — рю я на — ші, а в тій ка — ші

Рчі {]} j \$ М fj-l-if її і

груд — ка гли — ни. Хто ю бу-де їс — ти? Хлоп — чи — ки, хлоп-чи — ки!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *