Ежемесячный архив: Апрель 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ

Легенда беллидэнса Шафика — Копт (христианская народность в Египте), как ее называли, была одной из самых ин­тригующих египетских танцовщиц прошлого века. Приводя публику в состояние исступления своими поразительными представлениями, она достигла беспримерного успеха и вплоть до своей смерти в 1926

КАДРИЛЬ

Танець виконують чотири дівчини і чотири хлопці. Вони до початку танцю виходять на сцену і стають попарно у вихідне положення (схе­ма 246). Виконується вступ. І фігура (64 такти) На 1—4-й такти хлопець, який стоїть на авансцені праворуч від гля­дача, «простим

«ЛАНЦЕ» («ЛИНЕЦЬ»)

Танець виконують чотири пари (чотири дівчини і чотири хлопці). Пе­ред початком танцю пари без музичного супроводу попарно з опущеними вздовж корпусу руками виходять «простим танцювальним кроком» з чо­тирьох кутів сцени (схема 235) і прямують назустріч одна одній до середини сцени.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ КАССИЯ

Мы поговорили с молодой танцов­щицей и препода­вательницей Касси­ей, которая любезно согласилась помочь нам в создании этой книги. Именно она фигурирует на фо­тографиях, которые иллюстрируют наш текст. — Кассия, ска­жите, какие типич­ные проблемы у начинающих уче­ников? — Могу просто процитировать типичные

ІВАНКІВСЬКА КАДРИЛЬ

Танець виконують чотири дівчини і два хлопці. Вони утворюють дві трій­ки. Хлопець стає серед двох дівчат, і всі кладуть одне одному руки на талію. Вільні руки дівчата кладуть собі на талію. Перед початком трійки стають так, як зазначено на схемі

ПОЛІСЬКА КАДРИЛЬ (ЛІНЦЕИ)

У танці беруть участь вісім виконавців (чотири дівчини і чотири хлоп­ці). Вони утворюють два ряди (схема 221). І фігура (16 тактів) На 1- 4-й такти ряди йдуть один одному назустріч, виконавці беруться за руки і піднімають їх вище голови. На

От бедер

Вариант первый — Вертикальная тряска животом В исходном положении расслабьте все мышцы, насколько возможно. Сожмите толь­ко мышцы ягодиц, так, чтобы таз немножко подался вперед вверх. Расслабьте ягодицы, таз возвращается в исходное положение. Повто­ряйте движение, постепенно увеличивая темп и уменьшая амплитуду.

«ВОЛИНЯНКА»

У танці беруть участь чотири дівчини і чотири хлопці (танець можуть виконувати й самі дівчата). Вони стають парами за останньою лівою кулі­сою. Кожний хлопець стає праворуч від дівчини. Руки в парах з’єднані навхрест на рівні талії. Ліва рука дівчини ле­жить

ДЕРЖАНІВСЬКА КАДРИЛЬ

У танці беруть участь вісім танцюристів (чотири дівчини і чотири хлоп­ці). Виконавці парами стоять на сцені, обличчям до її центру. Одна пара стоїть біля третьої правої куліси, друга — біля першої правої куліси, третя пара — біля третьої лівої куліси

Охромієвицька кадриль

виходять без музичного супроводу, по дві пари з останніх правої і лівої куліс, і розміщуються на сцені так, як зазначено на схемі 184. Хлопці вкло­няються тим дівчатам, з якими вони стоять у парі, запрошуючи їх до танцю. Вклонившись, хлопець з’єднує