Ежемесячный архив: Март 2014

На 9—11-й такти пари «перемінним кроком» ідуть від центру кола, роз­ширюючи його. При цьому дівчата починають з лівої ноги і роблять крок назад, а хлопці — з правої і роблять крок вперед

На 12-й такт дівчата виконують на місці «потрійний притуп», починаючи його з правої ноги, а хлопці — два притупи лівою ногою. На 13—16-й такти пари, кружляючи на перескоках ліворуч, рухаються до центру кола. На кінець останнього такту вони повертаються у

БАЛАБИНСЬКА ПОЛЬКА

Парний танець, в якому може брати участь необмежена кількість вико­навців. Пари до початку танцю утворюють коло. В кожній парі виконавці (дівчина і хлопець) стають обличчям одне до одного і боком до центру кола: дівчина правим, а хлопець лівим. Обоє кладуть

КРАСНЯНСЬКА ПОЛЬКА

Виконують дві пари (дві дівчини і два хлопця). До початку танцю вико­навці виходять на сцену і стають одна пара праворуч, а друга ліворуч від глядача так, як зазначено на схемі 155. I фігура (16 тактів) На 1—8-й такти виконавці «перемінним

ПОЛЬКА «САНЖАРИ»

Масовий танець, який виконують дівчата і хлопці. Вони парами, не беру­чись за руки, розташовуються по колу так, щоб кожні дві пари утворили чотирикутник. У чотирикутник стають так: хлопець першої пари — облич­чям, а дівчина — спиною до центру кола, у

Детали и акценты

Импровизируйте! Некоторые советы, как разнообразить свой танец. Выступление можно сделать ярким и запо­минающимся даже при ограниченном наборе элементов. Может, это и известные вам вещи, но, может, вы, просто никогда не пытались их систематизировать. Только не ограничивайте себя теми примерами, которые

«ТРОПОТЯНКА»

В танці беруть участь шістнадцять виконавців (вісім дівчат і вісім хлоп­ців). Кількість їх можна збільшувати, але обов’язково так, щоб залишалося парне число танцюристів (вісімнадцять, двадцять і т. д.). Перед початком танцю виконавці за останньою правою кулісою вишиковуються в дві пара­лельні

Перша дівчина з ряду, обтрушуючи фартух, грайливо підбігає до ряду хлопців, які гордовито стоять, не звертаючи на неї уваги. Дівчина, поба­чивши це, повертається до ряду дівчат, стає останньою і киває головою. У відповідь їй кожна дівчина кладе праву руку собі на ліве плече, а лівою рукою бере праву руку сусідки, яка лежить на плечі у неї, утворюючи «пле­тінь». Перша й остання дівчини в ряді кладуть вільні руки за пройми кеп­тара; в цей час починає грати музика

І фігура (16 тактів) На 1—76-й такти дівчата, не порушуючи ряду, «кривим кроком», який починають з правої ноги, двічі обходять коло. Під час руху вони грайливо позирають на хлопців. Хлопці з цікавістю спостерігають за тим, як танцюють дівчата. На кінець

Растяжки

Встаньте прямо. Стопы поставьте рядом. Широким кругообразным движением под­нимите руки наверх. Отставьте левую ногу и перенесите вес тела на правую. Потянитесь обеими руками влево, стараясь держать корпус параллельно полу. Тяните боковые мышцы. Разверните корпус влево. Наклонитесь вперед, стараясь держать спину

«ГУЦУЛКА»

Виконують танець шість пар (шість дівчат і шість хлопців). Дівчата стають одна за одною за останньою лівою кулісою; хлопці також стають один за одним за останньою правою кулісою. Ті виконавці, які стоять у ря­дах першими, є ведучими. Дівчата кладуть руки

«ВЕРХОВИНСЬКЕ КОЛО»

У танці беруть участь дванадцять виконавців (шість дівчат і шість хлоп­ців). Вони утворюють шість пар, які до початку танцю пара за парою стають в останній правій кулісі; дівчина ліворуч від хлопця. Хлопець у пра­вій витягнутій вгору і ледь відведеній в